Prijava za vpis

Odprt je drugi in tretji prijavni rok za vpis na vse dodiplomske in podiplomske študijske programe na Alma Mater.


Dodiplomski študij (Klik za vpis)

Tretji prijavni rok: 6. september - 29. september 2017
 


Podiplomski študij (Klik za vpis)

Drugi prijavni rok: 14. julij - 29. september 2017