Akademija za ples

Akademija za ples izvaja visokošolski strokovni program ples, koreografija in omogoča študentom pridobitev izobrazbe po prvi bolonjski stopnji. Študij je namenjen predvsem aktivnim plesalkam in plesalcem, ki se želijo poklicno udejanjati na področju plesa, koreografije in plesne pedagogike.

Akademija za ples je prva ustanova v Sloveniji, ki ponuja veljavno prvo stopenjsko bolonjsko izobrazbo na področjih sodobnega plesa, džez plesa, standardnih in latinskoameriških plesov ter družabnega plesa. Študij je aktiven in ustvarjalen. Izvaja se ločeno po plesnih smereh s skupnim izvajanjem teoretičnih in nespecifičnih predmetov. Izvajalci programa so uveljavljeni in priznani vrhunski plesni ustvarjalci in pedagogi. Diploma, pridobljena na Akademiji za ples omogoča plesalkam in plesalcem osnovo za bogato aktivno plesno kariero ter kompetence za uspešno delovanje na področju plesa po koncu njihove plesne kariere kot koreografi in plesni pedagogi. Pridobljena diploma omogoča tudi nadaljevanje študija z vpisom na magistrske študije na umetniških in drugih programih doma in v tujini.


Predmetniki

PREDMETNIK - 1. Letnik - I. semester

  Predmet ECTS
I. semester
1 Fizična priprava plesalca I. 3
2 Psihologija učenja 4
3 Preventivna medicina plesa 6
4 Balet I. 4
5 Osnove glasbe I. 3
Skupaj 20

SMERNI PREDMETI

  SMER: SODOBNI PLES ECTS
1
Sodobna plesna tehnika I.
4
2
Kompozicija in raziskovalni proces I.
6
Skupaj 10
  SMER: TEKMOVALNI PLES/ST in LA ECTS
1 Osnovna tehnika in mehanika gibanja v standardnih plesih 5
2 Osnovna tehnika in mehanika v latinskoameriških plesih 5
Skupaj 10
  SMER: DRUŽABNI PLES ECTS
1 Skupinski ples 3
2 Ples v paru I. 7
Skupaj 10
  SMER: DŽEZ ECTS
1 Džez plesna tehnika I. 4
2 Moderna plesna tehnika I. 3
3 Horton plesna tehnika I. 3
Skupaj 10
  SMER: BALET ECTS
1 Metodika in praktično poučevanje klasičnega baleta I. 7
2 Propedeutika – Uvod v učenje in poučevanje v plesu 4
3 Stilski ples I. 3
Skupaj 14

IZBIRNI PREDMETI

  SMER: BALET ECTS
1 Predmeti iz smeri Džez ali Sodobni ples 6
Skupaj 6

PREDMETNIK - 1. Letnik - II. semester

  Predmet ECTS
II. semester
1 Izbrana poglavja pedagogike in didaktike I. 4
2 Fiziologija 3
3 Osnove koreologije 3
4 Informacijska tehnologija 3
5 Igra I. 4
Skupaj 17

SMERNI PREDMETI

  SMER: SODOBNI PLES ECTS
1
Sodobna plesna tehnika II.
7
2 Kompozicija in raziskovalni proces II. 6
Skupaj 13
  SMER: TEKMOVALNI PLES/ST in LA ECTS
1 Izbor osnovnih figur v standardnih plesih 6
2 Izbor osnovnih figur v latinskoameriških plesih 7
Skupaj 13
  SMER: DRUŽABNI PLES ECTS
1 Plesne igre 7
2 Solo plesi 6
Skupaj 13
  SMER: DŽEZ ECTS
1 Zvrsti uličnih plesov 4
2 Hip hop kultura 3
3 Horton plesna tehnika II. 3
4 Džez plesna tehnika II. 3
Skupaj 13
  SMER: BALET ECTS
1 Metodika in praktično poučevanje klasičnega baleta II. 6
2 Varna praksa Vaganova metodologije 4
3 Stilski ples II. 3
Skupaj 13

IZBIRNI PREDMETI

  SMER: BALET ECTS
1
Predmeti iz smeri Džez ali Sodobni ples
6
Skupaj 6

Σ I. LETNIK PO SMEREH

Σ I. LETNIK PO SMEREH ECTS
Σ I. LETNIK - Skupni predmeti 33
Σ I. LETNIK - Sodobni ples 60
Σ I. LETNIK - Tekmovalni ples/ST/LA 60
Σ I. LETNIK - Družabni ples 60
Σ I. LETNIK - Džez 60
Σ I. LETNIK - Balet 60

PREDMETNIK - 2. Letnik - III. semester

  Predmet ECTS
III. semester
1 Igra II. 3
2 Osnove odrske tehnologije 3
3 Osnove glasbe II. 3
4 Balet II. 4
5 Fizična priprava plesalca II. 3
Skupaj 16

SMERNI PREDMETI

  SMER: SODOBNI PLES ECTS
1 Sodobna plesna tehnika III. 6
2 Kompozicija in raziskovalni proces III. 5
3 Improvizacija I. 3
Skupaj 14
  SMER: TEKMOVALNI PLES/ST in LA ECTS
1 Variacije in linije v standardnih plesih I. 4
2 Variacije in linije v latinskoameriških plesih I. 4
3 Partnering v standardnih plesih 6
Skupaj 14
  SMER: DRUŽABNI PLES ECTS
1 Koreografija solo plesa 7
2 Koreografija plesa v paru 7
Skupaj 14
  SMER: DŽEZ ECTS
1 Moderna plesna tehnika II. 3
2 Moderni džez I. 3
3 Tehnika, terminologija in zapis koreografij v džez plesu 5
4 Horton plesna tehnika II. 3
Skupaj 14
  SMER: BALET ECTS
1 Metodika in praktično poučevanje klasičnega baleta III. 6
2 Ples, umetnost in estetika 4
3 Karakterni ples I. 4
4 Repertoar I. 4
Skupaj 18

IZBIRNI PREDMETI

  SMER: BALET ECTS
1 Predmeti iz smeri Džez ali Sodobni ples 6
Skupaj 6

PREDMETNIK - 2. Letnik - IV. semester

  Predmet ECTS
IV. semester
1 Plesno gledališče 3
2 Izbrana poglavja pedagogike in didaktike II. 3
3 Petje 5
4 Zgodovina plesa I. 3
Skupaj 14

SMERNI PREDMETI

  SMER: SODOBNI PLES ECTS
1 Sodobne plesne tehnike IV. 5
2 Kompozicija in raziskovalni proces IV. 3
3 Improvizacija II. 3
4 Koreologija sodobnega plesa 5
Skupaj 16
  SMER: TEKMOVALNI PLES/ST in LA ECTS
1 Variacije in linije v standardnih plesih II 3
2 Variacije in linije v latinskoameriških plesih II 3
3 Uporaba in izbira glasbe 3
4 Koreografija v standardnih plesih I 3
5 Koreografija v latinskoameriških plesih I 4
Skupaj 16
  SMER: DRUŽABNI PLES ECTS
1 Koreografija skupinskega plesa 7
2 Ples za skupine s posebnimi potrebami 9
Skupaj 16
  SMER: DŽEZ ECTS
1 Džez plesna tehnika IV. 4
2 Horton plesna tehnika IV. 4
3 Partnering v džez plesu 4
4 Step I. 4
Skupaj 16
  SMER: BALET ECTS
1 Metodika in praktično poučevanje klasičnega baleta IV. 6
2 Umetnost plesa v izobraževanju 4
3 Karakterni ples II. 4
4 Repertoar II. 4
5 Pas de Deux I. 3
Skupaj 21

IZBIRNI PREDMETI

  SMER: BALET ECTS
1 Predmeti iz smeri Džez ali Sodobni ples 6
Skupaj 6

Σ II. LETNIK PO SMEREH

Σ II. LETNIK PO SMEREH ECTS
Σ II. LETNIK - Skupni predmeti 30
Σ II. LETNIK - Sodobni ples 60
Σ II. LETNIK - Tekmovalni ples/ST/LA 60
Σ II. LETNIK - Družabni ples 60
Σ II. LETNIK - Džez 60
Σ II. LETNIK - Balet 60

PREDMETNIK - 3. Letnik - V. semester

  Predmet ECTS
V. semester
1 Zgodovina plesa II. 3
2 Fizična priprava plesalca III. 3
3 Pedagoška praksa 5
Skupaj 11

SMERNI PREDMETI

  SMER: SODOBNI PLES ECTS
1 Sodobne plesne tehnike V. 6
2 Kompozicija in raziskovalni proces V. 4
  Improvizacija III. 3
  Balet III. 3
  Metodika sodobnega plesa 3
Skupaj 19
  SMER: TEKMOVALNI PLES/ST in LA ECTS
1 Partnering LA plesih 7
2 Parametri glasbe in plesa 7
3 Metodika poučevanja standardnih in latinskoameriških plesov 5
Skupaj 19
  SMER: DRUŽABNI PLES ECTS
1 Ples v paru II. 9
2 Metodika družabnega plesa 10
Skupaj 19
  SMER: DŽEZ ECTS
1 Gledališki džez I. 5
2 Džez plesna tehnika V. 4
3 Improvizacija  v džezu 3
4 Moderna plesna tehnika III. 4
5 Dramaturgija 3
Skupaj 19
  SMER: BALET ECTS
1 Metodika in praktično poučevanje klasičnega baleta V. 5
2 Balet – tradicija in sodobnost 4
3 Karakterni ples III. 4
4 Pas de Deux II. 4
5 Repertoar III. 3
6 Zaključni projekt I.  
Skupaj 14

IZBIRNI PREDMETI

  SMER: BALET ECTS
1 Predmeti iz smeri Džez ali Sodobni ples 6
Skupaj 6

PREDMETNIK - 3 Letnik- VI. semester

  Predmet ECTS
VI. semester
1 Organizacija in menedžment v kulturi 3
Skupaj 3

SMERNI PREDMETI

  SMER: SODOBNI PLES ECTS
1 Sodobna plesna tehnika VI. 5
2 Improvizacija IV. 7
3 Kompozicija in raziskovalni proces VI. 9
4 Plesna analiza sodobnI ples 3
5 Osnove glasbe III. 3
Skupaj 27
  SMER: TEKMOVALNI PLES/ST in LA ECTS
1 Plesna analiza ST in LA plesov 16
2 Koreografija v standardnih plesih II 5
3 Koreografija v latinskoameriških plesih II 6
Skupaj 27
  SMER: DRUŽABNI PLES ECTS
1 Vodenje oddaj in prireditev 11
2 Plesne novosti 11
3 Diplomski projekt 5
Skupaj 27
  SMER: DŽEZ ECTS
1 Gledališki džez II. 7
2 Džez plesna tehnika VI. 3
3 Step II. 6
4 Horton plesna tehnika V. 3
5 Moderni džez II. 4
6 Koreografija uličnih plesov 4
Skupaj 27
  SMER: BALET ECTS
1 Metodika in praktično poučevanje klasičnega baleta VI. 6
2 Analiza plesa 3
3 Karakterni ples IV. 3
4 Repertoar IV. (duet) 3
5 Zaključni projekt II. 4
Skupaj 19

IZBIRNI PREDMETI

  SMER: BALET ECTS
1 Predmeti iz smeri Džez ali Sodobni ples 6
Skupaj 6

Σ III. LETNIK PO SMEREH

Σ III. LETNIK PO SMEREH ECTS
Σ III. LETNIK - Skupni predmeti 16
Σ III. LETNIK - Sodobni ples 60
Σ III. LETNIK - Tekmovalni ples/ST/LA 60
Σ III. LETNIK - Družabni ples 60
Σ III. LETNIK - Džez 60
Σ III. LETNIK - Balet 60

SKUPAJ PROGRAM PO SMEREH

Σ PROGRAM PO SMEREH
ECTS
Σ - Skupni predmeti
77
Σ - Sodobni ples
180
Σ - Tekmovalni ples/ST/LA
180
Σ - Družabni ples
180
Σ - Džez
180
Σ - Balet 180

 

Prednosti študija

Študij na Akademiji za ples je aktiven. Študij temelji na plesnih klasih izbrane plesne smeri (sodobni ples, džez ples, standardni in latinskoameriški plesi ter družabni ples), kjer se plesalci urijo v ustvarjalnosti in izraznosti, plesnih tehnikah ter razumevanju in obvladovanju svojega telesa in prostora. Poleg tega pa pridobijo tudi potrebna strokovna in praktična znanja s področja fizične priprave plesalca, preventivne medicine, fiziologije, glasbe, baleta, psihologije in pedagogike, igre in glasbe, koreologije in zgodovine plesa, organizacije in menedžmenta v kulturi ter odrske, avdio in video tehnologije.

Na Akademiji za ples želimo svojim študentom omogočiti povezovanje z zunanjimi inštitucijami, kjer študenti poglabljajo svoje znanje in izkušnje, si utrjujejo svoje poklicno ime in izmenjujejo stike ter se praktično usposabljajo. Tekom študija je dan poudarek na ustvarjalnosti, spoštovanju različnosti, upoštevanju človekovih pravic, solidarnosti in medsebojni pomoči, humanizmu ter odgovornemu odnosu do dela, študentov, predavateljev, strokovnih sodelavcev in javnosti ter družbenem okolju.

Zaposljivost

Poklic plesalec koreograf je izrazito samo-zaposlitveno naravnan. Študent pridobiva strokovna in praktična znanja ter potrebno socialno mreženje s plesnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter posamezniki. Plesalci in koreografi delajo v gledališčih, plesnih skupinah, studiih, zavodih, šolah, društvih in klubih. Plesalci in koreografi delajo tudi na izobraževalnih zavodih in zavodih za zdravstveno nego. Poklic je večinoma dinamičen in zahteva delo z večjim številom soustvarjalcev ali učencev.

  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
  • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: diplomirani plesalec, koreograf
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Slovenija
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Za več informacij o naših študijskih programih