Alma Mater Europaea – ECM pristopnica k Magna Charta Universitatum


Leta 1988, ob 900 letnici najstarejše evropske univerze v Bolonji, se je zbralo 400 rektorjev, ki so podpisala Magno Charto Universitatum - listino evropskih univerz. Po letu 2000 univerza v Bolonji, kot varuh Magne Charte Universitatum, organizira znanstvene posvete, kjer slavnostno podpisujejo listino tudi druge univerz z vsega sveta, zlasti iz Evrope. Srečanja se organizirajo v Bolonji ali v drugih univerzitetnih mestih po svetu.

Minule dni je Magno Charto Universitatum podpisala tudi Alma Mater Europaea – ECM.

S podpisom listine 1988 v Bolonji se je pričel tako imenovani bolonjski proces, kjer so rektorji uradno deklarirali avtonomijo univerze ter poudarili, da naj bo univerza prosta vseh pritiskov političnih in finančnih centrov moči ter notranjih interesnih skupin univerze.  S tem so apelirali na  vlade, ki so se odzvale s podpisom bolonjske deklaracije leta 1999.

Evropska rektorska konferenca danes družuje evropske univerze, na svojih letnih konferencah razvijajo in nadgrajujejo bolonjski proces s principi kot so: avtonomija z odgovornostjo, kompatibilnost, mobilnost, kvaliteta, relevanca ter racionalnost.

Tako se razvija enotni visokošolski prostor, ki se danes širi tudi v transatlantski univerzitetni prostor. 

Galerija