AMEU ECM in INPEA prejeli bronasto priznanje za Inovacije


Gospodarska zbornica Štajerske je že petnajstič podeljevala priznanja za inovacije. Podelitev je bila v prostorih Fakultete za agronomijo v občini Hoče-Slivnica.

AMEU in INPEA sta prejeli bronasto nagrado za projekt zagotavljanja varnosti starostnikov. INFO TOČKA INPEA« družbeno odgovorno povezuje zasebni visokošolski zavod (Alma Mater Europaea – ECM), mednarodno nevladno organizacijo (Intenational Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) in lokalno skupnost (MO Maribor) z namenom iskanja odgovorov na izzive starajoče se ali dolgožive družbe. Interdisciplinarno ekipo, ki je prijavila inovacijo so sestavljali: Borut Ambrožič ml, nacionalni predstavnik INPEA za Slovenijo in pobudnik vzpostavitve info točke, prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM, dr. Goran Gumze, vodja mednarodne pisarne Alma Mater Europaea – ECM, Ddr. Mara Ovsenik, predstojnica katedre za socialno gerontologijo na Alma Mater Europaea – ECM, zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, (so)pobudnik nastale projektne inovacije, podpira interdisciplinarnost in heterogenost inovacije oz. prenos teorije sistemov in inovacij v praktično izvedbo inovacije.

Ob podelitvi je dr. Gumze poudaril, da je ideja ustanovitve varne točke INPEA in z njo povezanih projektov, posledica izvajanja akreditivnega inovativnega študijskega programa Socialne Gerontologije, ki je edinstven v regiji, usmerjen pa k izobraževanju strokovnjakov s področja produktivnega staranja.

https://www.stajerskagz.si/prejemniki-priznanj-za-najboljse-inovacije-in-zahval-za-prispevek-na-podrocju-inovativnosti-podravske-regije-2017/