Nabor tem konference

Zasnovali smo naslednje teme 6. mednarodne znanstvene konference z naslovom »ZA ČLOVEKA GRE: IZZIVI ZA ZNANOST IN IZOBRAŽEVANJE«.

  • Zdravstvena nega

  • Fizioterapija

  • Socialna gerontologija

  • Arhivistika

  • Etika in drugi vidiki humanistike

  • Ekologija

  • Management

  • Informacijsko – komunikacijska tehnologija v znanosti in izobraževanju

  • Migracije in medkulturne komunikacije

  • Družboslovne in ostale teme