Nabor tem konference

Zasnovali smo naslednje teme 6. mednarodne znanstvene konference z naslovom »ZA ČLOVEKA GRE: IZZIVI ZA ZNANOST IN IZOBRAŽEVANJE«.

 • Zdravstvena nega

 • Fizioterapija

 • Socialna gerontologija

 • Arhivistika

 • Humanistika

 • Ekologija

 • Management

 • Informacijsko – komunikacijska tehnologija v znanosti in izobraževanju

 • Migracije in medkulturne komunikacije

 • Družboslovne in ostale teme

 • Umetnost plesa v nacionalni kulturi, znanosti in izobraževanju

 • Delilna ekonomija

 • Next Europe