Postanite magister Arhivistike in dokumentologije!


Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je akreditirala študijski program I. bolonjske stopnje – diplomirani arhivist.

Ustvarjalci arhivskega gradiva so po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) dolžni pravilno vzdrževati in poslovati z arhivskim in dokumentarnim gradivom. Pri poslovanju z gradivom se ob klasičnih težavah shranjevanja papirnih dokumentov danes pojavlja vedno več dokumentov v elektronski obliki in vse to zahteva dodatna in dopolnilna znanja tistih, ki skrbijo za dokumentacijo.

Študij Arhivistike je zato namenjen vsem, ki se zavedajo, da bodo lahko urejali arhivsko in dokumentarno gradivo le, če bodo za to ustrezno usposobljeni. Študij je podprt s sodobno informacijsko tehnologijo in se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv in podpira drugačno, bolj trajnostno in odgovorno odločanje, kar je ključnega pomena za odnos do ustreznega poslovanja z arhivskim in dokumentarnim gradivom.

Program omogoča usklajevanje študija z delom in družino ter ne povzroča izgube časa in denarja s potovanji iz kraja bivanja na lokacijo predavanj.

Vabimo vas, da si program dodiplomskega študija Arhivistika in podiplomskega študija Arhivistika in dokumentologija ogledate TUKAJ, pokličete na +386 41/ 673-785 ali pišete na peter.klasinc@almamater.si.

Veselimo se sodelovanja z Vami.

S spoštovanjem, 
doc. dr. Peter Pavel Klasinc,
predstojnik Oddelka za arhivistiko na Alma Mater Europaea – ECM