Prijavni roki in vpis

Kandidati za vpis na podiplomske študijske programe, ki se izvajajo v obliki izrednega študija in študija na daljavo, se na razpis prijavijo v dveh rokih. Prijavni in vpisni roki veljajo tudi za zavod Institutum Studiorum Humanitatis (ISH).

Prvi prijavni rok: 6. februar - 11. julij 2017 - Prijava

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 17. julija 2017. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 24. julija do 4. avgusta 2017. Vpis bo potekal na lokaciji Alma Mater (Andreanum), Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.

V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje do 3. avgusta  2017.


Drugi prijavni rok: 14. julij - 29. september 2017 - Prijava

Izbirni postopek bo končan do 2. oktobra 2017. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo potekal 3. oktobra 2017. Vpis bo potekal na lokaciji Alma Mater (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor.

V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje do 3. oktobra  2017.