Projektni management

Magistrski študij projektnega managementa Alma Mater Europaea, ki se izvaja v okviru programa Evropskih poslovnih študij, je interdisciplinarni podiplomski študij, ki je osredotočen na reševanje problemov, zato se vsaka teorija aplicira tudi v praksi.

Magistrski študij projektnega managementa študentom z razvojem strateških veščin v projektnem menedžmentu viša konkurenčno vrednost, saj so te veščine zelo iskane po vsem svetu in v vseh branžah industrije.

Korporacije se zanašajo, da bodo projektni menedžerji nadzorovali vse vidike projekta, tako da bo delo potekalo nemoteno, ter da bodo izpolnjeni zastavljen časovni potek, obseg dela in proračun projekta. Ker vse več organizacij za dosego ciljev uporablja projektno naravnane metode, je zahteva po izkušenih projektnih menedžerjih vedno višja. Z magisterijem iz projektnega managementa imate veščine, ki jih cenijo podjetja v vseh branžah. 

Predmetniki

EVROPSKE POSLOVNE ŠTUDIJE „Evropski projektni management" - 1. LETNIK

  Ime predmeta ECTS
Skupaj za prvi letnik 60
Skupaj za študijski program 120
1. semester
1 Evropski politični in gospodarsko-pravni sistem 6
2 Evropska civilizacija in kulturne vrednote 6
3 Evropske institucije, mreže in lobiranje 6
4 Raziskovalne metode in sistemski pristop 6
5 Etika in poklicni standardi 6
Skupaj 30
2. semester
6 Projektni management 6
7 Management evropskih projektov 6
8 Pravni vidiki evropskih projektov 6
9 Financiranje evropskih projektov 6
10 Finančni viri evropskih projektov 6
Skupaj 30

EVROPSKE POSLOVNE ŠTUDIJE „Evropski projektni management" - 2. LETNIK

  Course ECTS
Skupaj za drugi letnik 60
Skupaj za študijski program 120
3. semester
11 Izbirni predmet I 6
12 Izbirni predmet II 6
13 Izbirni predmet III 6
14 Izbirni predmet IV 6
15 Praksa ali strokovna ekskurzija in seminarska naloga 6
Skupaj 30
4. semester
16 Magistrska naloga 30
Skupaj 30

Ostali predmeti

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Uporaba informacijske tehnologije in skupinsko delo 6
2
Uporaba informacijske tehnologije za vodenje evropskih projektov
6
3 Komuniciranje v upravljanju evropskih projektov 6
4 Kohezijska politika EU 6
5 Management medkulturnih razlik 6
6 Razvoj in raziskave v EU 6
7 Skupna kmetijska politika EU 6
8 Upravljanje z eko-sistemi 6
9 Socialno in delovno pravo EU 6
10 Hrvaška v evropskih integracijskih procesih 6
11 Podjetništvo in vodenje v praksi 6

 

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:


Magistrski študij: Evropske poslovne študije, Projektni management

CV:

Bibliografija: Preberi več

Dr. Richard Linning je mednarodno priznan strokovnjak na področju komunikacij. Je nekdanji predsednik Evropskega društva za odnose z javnostmi (Confederation Europennee des Relations Publique – CERP) in Mednarodnega društva za odnose z javnostmi (IPRA). Richard Linning je strokovni sodelavec UK Chartered Institute of Public Relations in častni član Ruskega društva za odnose z javnostmi. Dr. Linning je predan etičnemu prakticiranju komunikacijske znanosti. S študenti deli dragoceno znanje, ki ga je nabral med kariero po vsem svetu. Še posebej je aktiven je bil v EU, kjer je 25 let pomagal raznim organizacijam pri usklajevanju poslovnih in zakonodajnih prioritet. V študijskem letu 2012/13 je bil profesor Linning hišni strokovnjak v Centre for Global Public Relations na University of North Carolina. Leta 2011 ga je Univerza v Bukarešti razglasila za častnega senatorja zaradi zaslug pri uveljavljanju in promociji prostega pretoka informacij kot bistvenega elementa razvoja demokratičnih družb.

 

Prednosti študija

S kombinacijo kritičnega mišljenja, refleksije in aplikacije praktičnega znanja, bodo študenti pridobili znanje, veščine in izkušnje potrebne za nemoteno vodenje in implementacijo kompleksnih projektov v vseh branžah po celem svetu.

Kot študent boste pridobili znanje kako bolje upravljati s projekti z vidika:

 • načrtovanja ter upravljanja s stroški in vrednostjo
 • nadzorovanja projekta
 • kadrovanja v projektnem menedžmentu
 • strateških vprašanj v projektnem menedžmentu
 • javnega in trgovinskega prava

Zaposljivost

Magisterij iz projektnega managementa na Alma Mater Europaea vam bo pomagal pridobiti službo v javnem sektorju, proizvodnji, transportu, trgovini, zdravstvu, informacijski tehnologiji, marketingu, izobraževanju in drugih industrijah. 

Ker je povpraševanje po projektnih managerjih visoko v vseh branžah, boste kot diplomant magistrskega študija projektnega menedžmenta na Alma Mater Europaea pripravljeni za delo na različnih delovnih mestih, vključujoč:

 • projektni manager
 • projektni manager – analitik
 • projektni koordinator upravljanja s kvaliteto
 • načrtovalec delovnega poteka
 • upravljavec z računalniškimi in informacijskimi sistemi
 • manager industrijske proizvodnje
 • vodja prodaje
 • analitik poslovnega načrtovanja
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
 • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: magister ekonomije / magistrica ekonomije
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Slovenija
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Za več informacij nam pišite