Projektni management

Magistrski študij projektnega managementa Alma Mater Europaea, ki se izvaja v okviru programa Evropskih poslovnih študij, je interdisciplinarni podiplomski študij, ki je osredotočen na reševanje problemov, zato se vsaka teorija aplicira tudi v praksi.

Magistrski študij projektnega managementa študentom z razvojem strateških veščin v projektnem menedžmentu viša konkurenčno vrednost, saj so te veščine zelo iskane po vsem svetu in v vseh branžah industrije.

Korporacije se zanašajo, da bodo projektni menedžerji nadzorovali vse vidike projekta, tako da bo delo potekalo nemoteno, ter da bodo izpolnjeni zastavljen časovni potek, obseg dela in proračun projekta. Ker vse več organizacij za dosego ciljev uporablja projektno naravnane metode, je zahteva po izkušenih projektnih menedžerjih vedno višja. Z magisterijem iz projektnega managementa imate veščine, ki jih cenijo podjetja v vseh branžah. 

Predmetniki

EVROPSKE POSLOVNE ŠTUDIJE „Evropski projektni management" - 1. LETNIK

  Ime predmeta ECTS
Skupaj za prvi letnik 60
Skupaj za študijski program 120
1. semester
1 Evropski politični in gospodarsko-pravni sistem 6
2 Evropska civilizacija in kulturne vrednote 6
3 Evropske institucije, mreže in lobiranje 6
4 Raziskovalne metode in sistemski pristop 6
5 Etika in poklicni standardi 6
Skupaj 30
2. semester
6 Projektni management 6
7 Management evropskih projektov 6
8 Pravni vidiki evropskih projektov 6
9 Financiranje evropskih projektov 6
10 Finančni viri evropskih projektov 6
Skupaj 30

EVROPSKE POSLOVNE ŠTUDIJE „Evropski projektni management" - 2. LETNIK

  Course ECTS
Skupaj za drugi letnik 60
Skupaj za študijski program 120
3. semester
11 Izbirni predmet I 6
12 Izbirni predmet II 6
13 Izbirni predmet III 6
14 Izbirni predmet IV 6
15 Praksa ali strokovna ekskurzija in seminarska naloga 6
Skupaj 30
4. semester
16 Magistrska naloga 30
Skupaj 30

Ostali predmeti

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Uporaba informacijske tehnologije in skupinsko delo 6
2
Uporaba informacijske tehnologije za vodenje evropskih projektov
6
3 Komuniciranje v upravljanju evropskih projektov 6
4 Kohezijska politika EU 6
5 Management medkulturnih razlik 6
6 Razvoj in raziskave v EU 6
7 Skupna kmetijska politika EU 6
8 Upravljanje z eko-sistemi 6
9 Socialno in delovno pravo EU 6
10 Hrvaška v evropskih integracijskih procesih 6
11 Podjetništvo in vodenje v praksi 6

 

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:


Magistrski študij: Evropske poslovne študije, Projektni management

CV:

Bibliografija: Preberi več

Dr. Janja Hojnik je izredna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Raziskovalno in pedagoško dela na področju prava EU, je tudi mentorica študentom, ki se vsakoletno pripravljajo na tekmovanje iz prava EU (European Law Moot Court Competition), in organizira tekmovanje iz pogajanj za slovenske študente prava. Je članica nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov, kot govornica pa je nastopila na številnih konferencah in seminarjih v Sloveniji in v tujini. Je nosilka projekta Evropske komisije Jean Monnet Module. Kot gostujoča predavateljica je predavala na Kingston University (London, VB), Luxembourg University (LU), Graz University (AUT), Edinburgh Napier University (UK), na Univerzi v Ljubljani itd. Na različne teme ekonomskega prava EU je objavila večje število monografij, znanstvenih in strokovnih člankov. Je prejemnica priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije mladi pravnici (2010), v letih 2011, 2012 in 2013 je prejela priznanje družbe Ius Software »10 najvplivnejših pravnikov«, leta 2013 pa je tudi prejela priznanje Centra za mednarodne pravne študije (Salzburg) za dosežke na področju pravne znanosti (2013). Je članica Slovenskega društva za pravo EU, članica European Law Institute (ELI, sedež na Dunaju), članica Academic Association for Contemporary European Studies (UACES, London) ter častna članica Romunskega združenja za pravo in evropske zadeve (Bukarešta). 

Prednosti študija

S kombinacijo kritičnega mišljenja, refleksije in aplikacije praktičnega znanja, bodo študenti pridobili znanje, veščine in izkušnje potrebne za nemoteno vodenje in implementacijo kompleksnih projektov v vseh branžah po celem svetu.

Kot študent boste pridobili znanje kako bolje upravljati s projekti z vidika:

 • načrtovanja ter upravljanja s stroški in vrednostjo
 • nadzorovanja projekta
 • kadrovanja v projektnem menedžmentu
 • strateških vprašanj v projektnem menedžmentu
 • javnega in trgovinskega prava

Zaposljivost

Magisterij iz projektnega managementa na Alma Mater Europaea vam bo pomagal pridobiti službo v javnem sektorju, proizvodnji, transportu, trgovini, zdravstvu, informacijski tehnologiji, marketingu, izobraževanju in drugih industrijah. 

Ker je povpraševanje po projektnih managerjih visoko v vseh branžah, boste kot diplomant magistrskega študija projektnega menedžmenta na Alma Mater Europaea pripravljeni za delo na različnih delovnih mestih, vključujoč:

 • projektni manager
 • projektni manager – analitik
 • projektni koordinator upravljanja s kvaliteto
 • načrtovalec delovnega poteka
 • upravljavec z računalniškimi in informacijskimi sistemi
 • manager industrijske proizvodnje
 • vodja prodaje
 • analitik poslovnega načrtovanja
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
 • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: magister ekonomije / magistrica ekonomije
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Slovenija
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude