Senat

Senat je najvišji strokovni organ zavoda, ki odloča o strokovnih vprašanjih zavoda AMEU - ECM. Sestavljen je tako, da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja zavoda AMEU - ECM. Člani senata iz vrst študentov tvorijo najmanj eno petino članov senata. Po konstituiranju študentskega sveta je le-ta izvolil predstavnika študentov izmed študentov zdravstvene nege, fizioterapije in študijskega programa UVPS.

Senat AMEU - ECM razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela zavoda, o vseh zadevah izvajanja študijskih programov zavoda, o novih programih in spremembah obstoječih programov, imenuje strokovne komisije ter opravlja druge naloge v skladu z pravilnikom o organizacijski strukturi AMEU - ECM.

Predsednik

prof. dr. Ludvik Toplak

Člani

 • prof. dr. Ludvik Toplak, družboslovje, pravo in ekonomija,
 • prof. dr. Jurij Toplak,
 • prof. dr. Polona Tratnik, humanistične znanosti,
 • doc. dr. Danica Železnik, zdravstvene vede,
 • Mladen Herc, mag., medicinske in zdravstvene vede,
 • prof. dr. Zmago Turk, medicinske in zdravstvene vede,
 • prof. dr. Mara Ovsenik, socialna gerontologija,
 • prof. dr. Peter Pavel Klasinc, arhivistika in dokumentologija,
 • prof. dr. Mario Plenković, humanistika in družboslovje,
 • prof. dr. Nadja Plazar, naravoslovje,
 • akademik prof. dr. Božo Kralj, medicinske in zdravstvene vede,
 • Lidija Ribič, študentka socialne gerontologije,
 • Leon Šerbak, študent fizioterapije,
 • Maja Štager, študentka socialne gerontologije.