Erasmus+

Erasmus+ program se je pričel s 1. januarjem 2014 in zamenjal programe financiranja Evropske komisije na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, vključno s programom Vseživljenjskega učenja (Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig in Transversal), Youth in Action in ostalih mednarodnih programov.

Erasmus+ program bo potekal od 2014-2020 in podpiral aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa prek vseh sektorjev vseživljenjskega učenja, vključujoč visokošolsko izobraževanje, nadaljnje izobraževanje, izobraževanje odraslih, aktivnosti šol in mladih.

Nameni in cilji Erasmus+

AMEU želi študentom in mladim diplomantom AMEU omogočiti dragocene izkušnje iz tujine, ki bodo študentom za njihovo prihodnjo študijsko in poklicno pot dale dolgoročne pozitivne izkušnje za njihov osebni in strokovni razvoj ter s tem boljše poklicne možnosti, samoiniciativnost, znanje tujih jezikov in okrepljeno medkulturno zavest.

Študentska mobilnost je možna za namen študija (4 mesece) ali za namen prakse (3 mesece).

Višina štipendij je odvisna od države, v katero gre student (smernice podane s strani Evropske komisije).

Preko programa Mobilnosti študentov iz socialno šibkejših okolij, imate možnost dobiti dodatno sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport. Potrebno je pridobiti in priložiti določbo iz Centra za socialno delo, ki dokazuje omenjeno situacijo. Več informacij na erasmus@almamater.si.

MOBILNOST ŠTUDENTOV ZA NAMEN ŠTUDIJA

MOBILNOST ŠTUDENTOV ZA NAMEN PRAKSE

  • Možno v “industriji” – podjetjih, ki niso visokošolske institucije
  • Na visokošolski instituciji (universe partnerice) - v kolikor razpiše prakso.