Vpis na Alma Mater na treh lokacijah


Na Alma Mater Europaea - ECM pričenjamo z vpisi na študijske programe v ponedeljek, 24. 7. 2017, od 10.00 ure dalje.

Po objavljenih rezultatih splošne mature, bodo vsi bodoči študenti, ki so sprejeti na študij Alma Mater, po navadni pošti obveščeni o uspešnosti prijave na izbrani študij. Prav tako bo referat Alma Mater poslal po navadni pošti dopis tudi tistim, ki zaradi prenizkega števila točk niso bili sprejeti na študij na Alma Mater.

Vpisi bodo potekali na lokacijah v Mariboru, (Slovenska ulica 17), Murski Soboti, (Lendavska 9), Koper, (Trubarjeva 1). 

Za fizioterapijo po vpis potekal: 

Vpis bo potekal na lokaciji Alma Mater Europaea - ECM (stavba Alma Mater), Slovenska ulica 17, Maribor v času od 24. 7. 2017 do 4. 8. 2017, od 10.00 – 15. 00 ure v naslednjih terminih:

  • v ponedeljek, 24. 7. 2017, kandidati s priimkom od A – G
  • v torek, 25. 7. 2017, kandidati s priimkom od H – K,
  • v četrtek, 27. 7. 2017, kandidati s priimkom od L – R in
  • v petek, 28. 7. 2017, kandidati s priimkom od S – Ž.

V sredo, 26. 7. 2017, bodo vpisi potekali v popoldanskem času od 14.00 – 18.00 ure,  in sicer za vse tiste, ki bodo v zgoraj navedenem času zadržani. Prav tako se lahko na vpisu zglasite še od ponedeljka, 31. 7. 2017,  do  petka, 4. 8. 2017, vsak dan od 10.00 – 15.00, razen v sredo, 2. 8. 2017, ko bodo vpisi potekali v popoldanskem času, od 14.00 – 18.00.

Na lokaciji v Kopru, Trubarjeva 1, bo vpis za fizioterapijo potekal 31. 7. 2017 in 1. 8. 2017 med 13.00 in 17.00 uro. 

Vpis za program zdravstvena nega bo :

V Murski Soboti,  Lendavska ulica 9, in sicer ponedeljek , 31. 7. 2017, v sredo 2. 8. 2017 ter v petek, 4. 8. 2017 od 12.00 – 16.00 ter v Mariboru, Slovenska ulica 17, v času od 24. 7. 2017 do 4. 8. 2017, od 10.00 – 15. 00, razen v sredo, 26. 7. 2017 in 2. 8. 2017, ko bodo vpisi potekali v popoldanskem času, od 14.00 – 18.00.

Za programe management VS, arhivistika VS in socialna gerontologija VS bo vpis potekal: 

na lokaciji Alma Mater, Slovenska ulica 17, Maribor, in sicer v času od 24. 7. 2017 do 4. 8. 2017, od 10.00 – 15. 00, razen v sredo, 26. 7. 2017 in 2. 8. 2017, ko bodo vpisi potekali v popoldanskem času, od 14.00 – 18.00.