Socialna gerontologija: doktorske disertacije

Priimek Ime Datum zagovora Končni naslov
Kovačič Tine 19.12.2019 Vpliv programov gibalne aktivnosti na kakovost življenja odraslih oseb z intelektualno motnjo, vključenih v Specialno olimpiado Slovenije
Živoder Ivana 2.9.2019 Percepcija kvalitete života starijih osoba u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi u gradu Zagrebu
Županić Mara 12.6.2019 Usporedba pokazatelja kvalitete života starijih osoba u Hrvatskom urbanom i ruralnom prostoru 
Veronek Jurica 12.6.2019 Utjecaj različitih čimbenika na percepciju studenata sestrinstva prema starenju – usporedna analiza Slovenije i Hrvatske
Globokar Klavdija 11.04.2019 Vpliv strahu pred smrtjo na kakovost življenja starejših v Sloveniji
Bertić Želimir 11.04.2019 Socijalni čimbenici prilagodbe na umirovljenje kod starijih osoba 
Canjuga Irena 14.09.2018 Socijalna i emocionalna usamljenost kod osoba starije životne dobi i razvoj modela prevencije
Görgner Janez 12.06.2018 Pomen življenjskih prelomnic za medgeneracijsko sožitje v slovenski družini
Hostnik Bernarda 14.12.2017 Model vključevanja socialnega gerontologa v celostno obravnavo starejše osebe z zlomom kolka
Neuberg Marijana 14.07.2017 Analiza pojavnosti zanemarivanja i zlostavljanja osoba starije dobi u institucijskoj skrbi
Seljak Peter 12.04.2017 Pomen bivalne kakovosti za krepitev socialnega kapitala in ohranjanje socialnega konvoja starejših
Lipič Nikolaj 19.10.2016 Gradniki modela vseživljenjskega učenja statistike v Sloveniji
Berčan Mateja 17.06.2016 Model celostne oskrbe umirajočega človeka
Grintal  Barbara 15.06.2016 Vpliv komuniciranja z uporabo informacijske tehnologije na socialni konvoj starejših ljudi
Lešnik Amadeus 30.05.2016 Ocena tekočinskega ravnovesja starostnikov v institucionalnem varstvu in domačem okolju
Špendal  Suzana 19.06.2015 Dejavniki, ki vplivajo na spremembe in oblikovanje modela za delo s starejšimi ljudmi s posebnimi potrebami v varstveno-delovnih centrih
Režun Špela 15.06.2015 Sprememba paradigme delovanja slovenskih domov za starejše v potrebe uporabnikov