Inovativni management v turizmu

Turizem kot perspektivna panoga slovenskega gospodarstva mora v prihodnje za svoj vsestranski razvoj imeti kadre, ki bodo sposobni razumeti tako trende v svetovnem prostoru kot tudi trende povezovanja v globalnem smislu. In prav turizem je aktivnost oziroma panoga gospodarstva, ki omogoča to povezovanje.

Magistrski študijski program INNOVATIVE TOURISM MANAGEMENT je bil zasnovan v partnerstvu Alma Mater Europaea in francoske poslovne šole IEMI z namenom, da odgovori na potrebe rastoče in izzivov polne turistične industrije. V pripravo predmetnika so zato tudi bili vključeni strokovnjaki iz področja turizma.

Program je namenjem študentom, ki želijo nadgraditi svoje znanje na področju turističnih trendov in modernih izzov turizma. Programske vsebine študentom ob zaključku študija omogočajo delo na najzahtevnejših pozicijah na področju turizma in vsem tistim, ki želijo igrati vidno in vodilno vlogo na tem rastočem in dinamičnem področju.

Pogoji za vpis

Ker se bo študij izvajal v angleškem jeziku, se lahko nanj vpišejo študenti s kočnanim dodiplomskim študijem iz poslovnih ved, managementa, turističnih študij or povezanih disciplin, saj bo študij temeljil na poslovnih znanjih. Študenti bodo za vpis prav tako morali opraviti TOEFL ali IELTS test angleškega jezika (z izjemo tistih, ki so predhodno študirali v angleškem jeziku oziroma imajo diplomo iz angleškega jezika).

Dokumenti

Predmetniki

Podiplomski študijski program druge stopnje INOVATIVNI MANAGEMENT V TURIZMU traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 ECTS kreditnih točk. Predstavlja samostojni segment študija, ki se lahko nadaljuje tudi z doktorskim študijskim programom tretje stopnje.

Obvezni predmeti so razporejeni po dveh semestrih znotraj dveh letnikov podiplomskega programa v obsegu 60 ECTS kreditnih točk. V 1. letu študija študent posluša 5 predmetov v 1. semestru (vsak je ovrednoten s po 6 ECTS točkami), ter 5 obveznih predmetov v 2. semestru (od katerih je vsak ovrednoten s po 4 ECTS točkami). Dodatno k temu si študent izbere še po dva izbirna predmeta, od katerih je vsak prav tako vreden po 3 ECTS točke.

V 3. semestru študent posluša 5 obveznih predmetov ter dva izbirna, zadnji semester pa je namenjen pisanju magistrskega dela.

Študijski program bo izveden v kombinaciji dela v predavalnici in e-študija (predavanja, študije primerov, online vsebine, skupinsko delo, ekskurzije, gostujoči profesorji in projektno delo).

Jezik izvedbe: angleščina.

Inovativni management v turizmu - 1. LETNIK

  Ime predmeta ECTS
1. semester
1 Advanced Management & Marketing Management  6
2 World Economic Geography & Global destinations 6
3 Innovative trends in Tourism 6
4 Financial Management for Tourism 6
5 New Technologies and Social Media in Tourism 6
2. semester
6 Legal aspects in Tourism 4
7 Sustainable Development  4
8 Event Management in Tourism  4
9 Quantitative methods 1 4
10 Ethical issues in Tourism  4
11 Applied project  4
  Izbirni predmeti 2. semestra ECTS
1 Hotel & Restaurant Industry 3
2 Cultural Tourism in EU and heritage management 3
3 Health Recreation & Leisure Tourism 3
4 Digital Marketing 3

Inovativni management v turizmu - 2. LETNIK

  Ime predmeta ECTS
3. semester
12 Security Management 5
13 CSR – Corporate Social Responsibility 5
14 Cross Cultural Relations 5
15 Entrepreneurial Spirit in Tourism 5
16 Quantitative methods 2 4
4. semester
17 Methodology Workshops 5
18 Final Master Thesis 25
  Izbirni predmeti 3. semestra ECTS
1 Decision making processes in Tourism 3
2 Revenue Management 3


 

Predavatelji

Študijski program INOVATIVNI MANAGEMENT V TURIZMU sloni na potrebi po prenosu najsodobnejših znanj s področja turizma, ki jih francoski partner IEMI že desetletja razvija na različnih stopnjah izobraževanja. AMEU ECM pa pri svojih programih tudi že skoraj desetletje pri izvedbi svojih študijskih programov uspešno povezuje znanstvenike in praktike.

Navedena dejstva so zagotovilo, da bodo skupni vrhunski strokovnjaki uspešno sodelovali pri izvajanju omenjenega modula. Enako bodo h kvaliteti izvedbe omenjenega modula doprinesli tudi ustrezno habilitirani univerzitetni učitelji AMEU, ki so sočasno tudi strokovnjaki z večletno prakso iz področja turizma in managementa saj verjamemo, da mora tovrstni študijski program združevati tako teoretična, kot tudi strokovna znanja. Vsi izvajalci imajo tako na eni strani doktorat znanosti, po drugi pa kot strokovnjaki iz posameznega področja uspešno delujejo v turistični industriji doma in na tujem že vrsto let.

Prednosti študija

Študij se bo ob sodelovanju obeh visokošolskih institucij izvajal v angleškem jeziku, pri izvedbi pa sodelujejo predavatelji in profesorji ter strokovnjaki obeh institucij.  V ta namen smo v sodelovanju z IEMIjem pripravili skupno izvedbo omenjenega študija, v sklopu katere bo vsak študent, vpisan na ta študij, imel možnost vsaj en semester opravljati na partnerski instituciji v tujini.

Študentje bodo poglobili znanje na širšem strokovnem področju, usposobili se bodo za: iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstveno-raziskovalnih metod v širšem spektru problemov in novih, spremenjenih okoliščinah, poglobili bodo svoje znanje za učinkovitejše prevzemanje odgovornosti za upravljanje in vodenje najzahtevnejših sistemov na področju turistične industrije ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti pri vodenju skupinskega dela.

Osnovni cilj magistrskega študija INOVATIVNI MANAGEMENT V TURIZMU je poglabljanje, nadgradnja in nadaljevanje izobraževanja in usposabljanja razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah turističnega gospodarstva. Gre za kadre, ki morajo stalno obvladovati in razreševati razvojna vprašanja delovnih okolij oziroma poslovnih sistemov in ki morajo sprejemati najpomembnejše odločitve.

Program INOVATIVNI MANAGEMENT V TURIZMU bo spodbujal povezovanje izobraževanja, raziskovanja in podjetništva ter povečeval mobilnost znanja, idej in ljudi v turističnem gospodarstvu in družbi v celoti.

Zaposljivost

Študijski program INOVATIVNI MANAGEMENT V TURIZMU sloni na potrebi po prenosu najsodobnejših znanj s področja turizma, ki jih francoski partner IEMI že desetletja razvija na različnih stopnjah izobraževanja. AMEU ECM pa pri svojih programih tudi že skoraj desetletje pri izvedbi svojih študijskih programov uspešno povezuje znanstvenike in praktike.

Navedena dejstva so zagotovilo, da bodo skupni vrhunski strokovnjaki uspešno sodelovali pri izvajanju omenjenega modula. Enako bodo h kvaliteti izvedbe omenjenega modula doprinesli tudi ustrezno habilitirani univerzitetni učitelji AMEU, ki so sočasno tudi strokovnjaki z večletno prakso iz področja turizma in managementa saj verjamemo, da mora tovrstni študijski program združevati tako teoretična, kot tudi strokovna znanja. Vsi izvajalci imajo tako na eni strani doktorat znanosti, po drugi pa kot strokovnjaki iz posameznega področja uspešno delujejo v turistični industriji doma in na tujem že vrsto let.

  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
  • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: magister ekonomije / magistrica ekonomije
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Ljubljana
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude