Mednarodna evalvacija

AMEU - ECM je 1. 1. 2013 začela izvajati projekt ALMA MATER EUROPAEA – ECM: zagotavljanje kakovosti visokošolskega zavoda in visokošolskega študijskega programa Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov, mednarodna evalvacija ter analiza programske ponudbe. Projekt, katerega delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ima kot enega izmed ciljev tudi mednarodno evalvacijo zavoda in študijskih programov. Namen projekta je vzpostavitev sistema, ki bo sledil domačim in evropskim smernicam razvoja kakovosti ter že v postopku samoevalvacije vključeval vse notranje in zunanje deležnike za vzpostavitev celovitega sistema kakovosti.

Na podlagi zbiranja ponudb je bila za mednarodno evalvacijo izbrana litovska Agencija za kakovost v visokem šolstvu, ki nas bo obiskala med 23. in 26. februarjem 2015 (SKVC, http://www.skvc.lt/default/en/). Razgovori bodo potekali na sedežu AMEU ECM na Gosposki ulici 1 v Mariboru.