Nabor tem konference

Zasnovali smo naslednje teme 6. mednarodne znanstvene konference z naslovom »ZA ČLOVEKA GRE: IZZIVI ZA ZNANOST IN IZOBRAŽEVANJE«.

 • Block Chain tehnologije / crowdfunding

 • Človekove pravice

 • Ekoremediacije

 • Fizioterapija

 • Izobraževanje

 • Logoterapija in psihoterapija

 • Religija, mir in vojna

 • Socialna gerontologija

 • Umetnost plesa v nacionalni kulturi, znanosti in izobraževanju

 • Zdravstvena nega

 • Zdravstvene in druge vede


Sponzorji: