Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Management poslovnih sistemov

CV:

Bibliografija: Preberi več

Mag. Tomislav Nemec je po poklicu inž. geod., univ. dipl. ekon,  magistriral pa je iz menedžmenta kakovosti storitev. Več let je bil načelnik Upravne enote Ljutomer, ki je kot prva UE vzpostavila certificiran sistem vodenja, bil je predsednik uprave Dars d.d., sedaj pa je direktor ZD Ljutomer. Pri svojem delu si prizadeva povezati problematiko vodenja javnih podjetij in ustanov z zadnjimi dognanji menedžmenta,  predvsem spodbuditi uporabo sodobnih orodij kakovosti, razvoj »performance menedžmenta« ter uveljavitev pristopov tako imenovanega »novega javnega menedžmenta«.

Sodeloval je v več medresorskih delovnih skupinah uvajanja kakovosti v javnem sektorju, je član uradniškega sveta, član strateškega sveta za pripravo Strategije razvoja javne uprave 2014-2020, član odbora za kakovost pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije in član izvršilnega odbora Slovenskega združenja za kakovost in odličnost. Je tudi zunanji vodilni presojevalec sistemov vodenja po standardu ISO 9001. S prispevki na temo menedžmenta in obvladovanja kakovost sodeluje na strokovnih srečanjih,  vodi seminarje in delavnice iz področja obvladovanja kakovosti, več let pa je na Upravni akademiji MJU predaval v okviru programa “Vodenje in upravljanje”.