Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Management poslovnih sistemov

CV:

Bibliografija: Preberi več

Mag. Tomislav Nemec je po poklicu inž. geod., univ. dipl. ekon,  magistriral je iz menedžmenta kakovosti storitev. Več let je bil načelnik Upravne enote Ljutomer, ki je pod njegovim vodstvom kot prva UE vzpostavila certificiran sistem vodenja kakovosti. Bil je tudi predsednik uprave Dars d.d., direktor ZD Ljutomer, sedaj je direktor DSO Ljutomer. Pri svojem delu si prizadeva povezati izzive vodenja podjetij in organizacij javnega sektorja z zadnjimi dognanji menedžmenta,  predvsem spodbuja uporabo sodobnih orodij kakovosti, razvoj performance managementa ter uveljavljanje pristopov tako imenovanega »novega javnega menedžmenta«.

Sodeloval je v več medresorskih delovnih skupinah uvajanja kakovosti v javnem sektorju ter tudi drugih organizacijah. Tako je bil član uradniškega sveta, član strateškega sveta za pripravo Strategije razvoja javne uprave 2014-2020, član odbora za kakovost pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, podpredsednik Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO), vodja projekta SQ znak pri SZKO, sedaj je namestnik predsednice upravnega odbora Združenja socialnih zavodov Slovenije.  S prispevki na temo menedžmenta in obvladovanja kakovost sodeluje na strokovnih srečanjih,  vodi seminarje in delavnice iz področja obvladovanja kakovosti, več let pa je na Upravni akademiji Ministrstva za javno upravo predaval v okviru programa “Vodenje in upravljanje”. Je avtor več strokovnih člankov s področja managementa ter tudi zunanji vodilni presojevalec sistemov vodenja po standardu ISO 9001.