Vljudno vabljeni na 6. znanstveno konferenco z mednarodno udeležbo Alma Mater Europaea - ECM, ki bo potekala 9. in 10. marca 2018 v Mariboru z naslovom »ZA ČLOVEKA GRE: IZZIVI ZA ZNANOST IN IZOBRAŽEVANJE«.

Z motom želimo poudariti pomen znanja in raziskovalnih dognanj, ki nam omogočajo kakovostno obravnavo človeka v praksi in v globalnem okolju. Izpostaviti želimo izzive zaposljivosti, implementacijo in uporabnost znanstveno-raziskovalnih dosežkov, etiko v visokem šolstvu in relevantnost študijskih programov. 

Splošne informacije:

Datum konference: 9. – 10. 3. 2018
Lokacija: AMEU – ECM, Slovenska ulica 17, Maribor
Uradna jezika konference: slovenščina in angleščina
Kontaktni naslovkonferenca2018@almamater.si

Ključni datumi:

15. 12. 2017 – oddaja povzetka
20. 12. 2017 – oddaja celotnega prispevka (na e-naslov konferenca2018@almamater.si), prijava udeleženca/ev in plačilo zgodnje kotizacije
21.12.2017 - 1.2. 2018 – prijava udeležencev in plačilo kotizacije 

Teme konference:

 • Zdravstvena nega

 • Fizioterapija

 • Socialna gerontologija

 • Arhivistika

 • Humanistika

 • Ekologija

 • Management

 • Informacijsko – komunikacijska tehnologija v znanosti in izobraževanju

 • Migracije in medkulturne komunikacije

 • Družboslovne in ostale teme

 • Umetnost plesa v nacionalni kulturi, znanosti in izobraževanju

 • Delilna ekonomija

 • Next Europe

Kotizacija:

  Zgodnja kotizacija
do 20.12.2017
Kotizacija za sodelujoče s prispevkom
21.12.2017 – 1.2.2018

1 avtor

80€

100€

2 avtorja

120€

150€

3 avtorji

160€

200€

UDELEŽBA NA KONFERENCI BREZ PRISPEVKA

Udeleženci brez prispevkov

 

50€


Visokošolski učitelji in študenti AMEU – ECM ne plačajo kotizacije.

V primeru, da so avtorji prispevka trije in se dva konference ne udeležita, se plača kotizacija za 3 avtorje.

V primeru, da je avtor prispevka iz AMEU ECM, soavtor/ji pa iz druge institucije, plača/jo soavtor/ji kotizacijo v višini 50€ (25€ študenti), ne glede na udeležbo na konferenci.

Zborniki povzetkov bodo udeleženci prejeli na konferenci, zbornik prispevkov bo izdan v digitalni obliki.

Preberi več: