Kakovost

Sistem vodenja kakovosti je enoten za celoten sistem Alma Mater Europaea - ECM.

S sistemom vodenja kakovosti na Alma Mater Europaea - ECM smo dokumentirali in določili:

  • temeljne procese in njihovo medsebojno povezanost, in sicer z vidika vpliva teh procesov na zadovoljstvo vseh naših uporabnikov: študentov, zaposlenih, institucij, v katerih naši študenti opravljajo praktično izobraževanje in ostalih partnerjev;
  • kriterije in metode za zagotovitev ustreznega delovanja in nadzora učinkovitih procesov ter na osnovi tega z ustreznimi ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev;
  • zagotovitev ustreznih virov in informacij za podporo in nadzor določenih procesov ter njihovega nenehnega izboljševanja.

Podrobneje je opredeljen v dokumentu Poslovnik kakovosti.

Samoevalvacija