Tutorji in predstavniki magistrskih programov

Tutorji Fizioterapije

Almedin Muharemovič
predsednik tutorjev
muharemovic.alme@gmail.com
Ana Bezovšek
ana.bezovsek@gmail.com
Ana Vogrinec
ana.vogrinec@hotmail.com
Anis Licina
anis.licina@gmail.com
Antineja Leskovec
tineja.leskovec@gmail.com
Ambrož Cotič
zorbma_@hotmail.com
Denis Kolšek
denis.kolsek@gmail.com
Maja Krošl
krosl.maja@gmail.com
Monika Jarc
monika.jarc1@gmail.com
Nuša Polanec
polanec.nusa@gmail.com
Nuša Novak
nushella@gmail.com
Špela Bobek
bobekspela30@gmail.com
Špela Tržan
spelchy.trzan@gmail.com
Sara Puketa
sara.puketa@gmail.com
Jure Penica
penica.jure@gmail.com
Tina Slamek
tina.slamek@gmail.com
Tjaša Tuler
tjasa.tuler@gmail.com
Tomaž Kavaš
tomaz.kavas91@gmail.com
Urška Černilec
tomaz.kavas91@gmail.com
Polona Dolajš
dolajs.polona@gmail.com
Nina Katarina Kermavner
kermavner.nk@gmail.com
 
Anja Pihler
anja.pihler@gmail.com
Žiga Kos
ziga.kos@gmail.com
 

Tutorji zdravstvene nege

Žan Jerenko
zan.jerenko96@gmail.com
Dejan Bratuša
bratusa999@gmail.com
Barbara Rodošek
rodosek.barbara@gmail.com

 


Tutorji socialne gerontologije

Neja Rems
remsneja96@gmail.com
Samo Rovtar
samokocevje@gmail.com

Predstavniki magistrskih programov


Nikolina Šapit
nikolina.sapit@gmail.com
predstavnica študentov
Evropske poslovne študije
Tomaž Audič
tomo.audic@gmail.com
predstavnik študentov
Managementa
 
Alen Kapel
alen.kapel1@almamater.si
predstavnik študentov
Zdravstvene vede