Pogosta vprašanja in odgovori - FAQ

1. Nisem uspel zaključiti predbolonjskega magistrskega oziroma doktorskega študijskega programa. Ali se lahko vpišem na kateri študij na Alma Mater in kateri?

Vsi kandidati s končanim predbolonjskim univerzitetnim študijem se lahko vpišejo na bolonjski doktorski študijski program na Alma Mater. Na Alma Mater ponujamo naslednje doktorske študijske programe:

Več informacij o študijskem programu najdete s klikom na zgornje povezave.

2. Ali se lahko kakšne študijske obveznosti iz "predbolonjskega" programa priznajo na bolonjskem programu? Kakšen je postopek?

Priznavanje študijskih obveznosti lahko uveljavljate s pomočjo izpolnjene Vloge o priznavanju študijskih obveznosti, ki jo najdete na naši spletni strani: http://www.almamater.si/priznavanje-znanj-in-prehodi-med-programi-s63?t=1 Na prošnji naredite primerjavo predmetov, ki bi se vam lahko priznali. Obvezno priložite:

  • Učne načrte posameznih predmetov, ki ste jih opravili na matični fakulteti
  • Potrdilo o opravljenih izpitih (original),
  • Prijavnico na želen študij (ki je popolnoma neobvezujoča) in jo najdete na naslednji povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/

Pri priznavanju ali nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na študijskem programu, na katerega se bo kandidat vpisal.

3. Ali je postopek priznavanja študijskih obveznosti plačljiv?

Postopek priznavanja študijskih obveznosti je sicer na Alma Mater plačljiv (200€), vendar je Upravni odbor Alma Mater sprejel sklep, da je za kandidate, ki imajo neopravljen predbolonjski študij, ta postopek brezplačen.

4. Koliko Kreditinih točk se mi mora priznati, da lahko uveljavljam vpis v 2. ali v 3. letnik po merilih za prehode?

Za vpis po merilih za prehode v 2. letnik se vam mora priznati najmanj 45KT.
Za vpis po merilih za prehode v 3. letnik, se vam mora priznati najmanj 90KT.

Šolnina za en letnik doktorskega študija znaša 3000€ (60KT). Morebitne manjkajoče kreditne točke za predhodni letnik so ovrednotene v ceniku Alma Mater (1KT = 50€) - http://www.almamater.si/upload/userfiles/files/Ceniki/cenik%201516_1.pdf

5. Ali lahko ob vpisu koristim status študenta?

Študent lahko enkrat v času študija spremeni študijski program oziroma smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, če še ni izkoristil pravice do ponavljanja letnika ter v tem primeru uveljavlja pravice iz statusa študenta.