Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoj za vpis na študijski program Arhivistika je končana srednješolska izobrazba z opravljeno maturo ali poklicno maturo ali zaključnim izpitom po kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Pri omejitvi vpisa so kandidati7ke izbrani po kriteriju:

  • dosežnih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in
  • splošnega učnega uspeha pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk).