Seminar MIGRACIJE IN INTEGRACIJA

Datum izvedbe

28. avgust – 1. september 2017

Kraj

Don Frana Bulića 4 HR-20000 Dubrovnik, Hrvaška

Kontakt

international@almamater.si

Vodje seminarja

dr. Goran Gumze, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenija
prof. dr. Nandu Goswami, Medizinische Universität Graz, Avstrija

Opis seminarja

Na seminarju se bomo ukvarjali z migracijsko krizo in vplivi teh dogodkov na socialno-ekonomske odnose v balkanski regiji. Poudarek bo na izzivih in nevarnostih turistične panoge, ki jih je prinesla balkanska migracijska pot. Iskali bomo priložnosti in rešitve povezane z migracijskimi vprašanji in turizmom.
V petih predavanjih se bodo udeleženci seznanili z osnovnimi koncepti socialno-ekonomskih vplivov migracij v balkanski regiji skozi zgodovino in danes. Na praktičnih primerih bomo raziskovali in iskali nove rešitve v turizmu glede na porast migracij, kot del sodobne realnosti v balkanski regiji. Poudarek bo na razpravi in praktičnih delavnicah o spodbujanju pozitivnega vidika migracij in vključevanju v splošno promocijo turizma v regiji. V petih dneh bomo obravnavali sledeče teme:

1. Pojem migracij in s tem povezani problemi v balkanski regiji
2. Socialno-ekonomski in zdravstveni vidik migracij in integracije
3. Migracije in evropski trg dela
4. Migracije in njihov vpliv na turistično panogo
5. Izzivi in priložnosti migracij v balkanski regiji: poudarek na turizmu.

Udeleženci bodo deležni 25 akademskih ur predavanj in praktičnega dela v petih dneh. Predavanja bodo načeloma potekala od 9.00 do 13.00  (5 akademskih ur dnevno).

AMEU ECM ponuja 5 ECTS v akreditiranem predmetu Socialno-ekonomski pogledi na migracije in integracijo. Ta bo izbirni predmet na podiplomskem programu Migracijske študije na AMEU ECM. Za pridobitev ECTS morajo udeleženci izpolniti prijavni obrazec in biti prisotni na vsaj 80% predavanj, samostojno raziskati literaturo in pripraviti seminarsko nalogo (15 strani, cca. 3.500 besed) v enem mescu po zaključku seminarja. Cena seminarja s priznanimi  ECTS točkami je 250 EUR.

Predavatelji

  • dr. Goran Gumze, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenija
  • prof. dr. Nandu Goswami, Medizinische Universität Graz, Avstrija
  • dr. Tanja Angleitner, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenija
  • Milena Sokolić, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenija
  • dr. Marius Cocou Mensah, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenija

PRIJAVNI OBRAZEC
TURISTIČNE INFORMACIJE