Pogoji za vpis: Sodobni ples

Na študij SODOBNEGA PLESA se vpišejo lahko vsi, ki:

• so končali srednjo šolo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo
• opravijo preizkus nadarjenosti

Kandidati morajo predložiti naslednja dokazila:

• Overjeno fotokopijo spričevala o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu oz. overjeno srednješolsko diplomo;
• Overjena fotokopija letnega spričevala za 3. in 4. letnik
• Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 1. maju tekočega leta, lahko izda družinski - splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi to.

Vso dokumentacijo morajo kandidati dostaviti na:

AMEU – Akademija za ples
Slovenska ulica 17
2000 Maribor

Prijave za študij potekajo preko naslednje povezave: http://portal.evs.gov.si/prijava/

V primeru vprašanj nas lahko kontaktirate na e-mail: eneja.kovacic@almamater.si ali na gsm: 040 473 470 pa tudi na svebor.secak@almamater.si

Preizkus nadarjenosti

Preizkus nadarjenosti bo potekal 26.5, 12.7., 13.9., in 29.9.,  ob 10. uri v prostorih Centra Premik, Neubergerjeva 9 v Ljubljani.