2. avdicija za vpis na Akademijo za ples – smer Sodobni ples


V soboto, 8. julija 2017, bo ob 10. uri v prostorih Centra Premik, Neubergerjeva 9 v Ljubljani potekal preizkus nadarjenosti (avdicija) za vpis na Akademijo za ples, študijski program Ples, koreografija, smer Sodobni ples, ki je eden izmed pogojev za sprejem na študij sodobnega plesa.

Kaj kandidati pripravite in prinesete s seboj?

Vsak kandidat pripravi približno 2-minutno solo plesno točko, ki jo odpleše pred tričlansko komisijo. Kandidat sam priskrbi glasbo za plesno točko, ki jo prinese na enem izmed standardnih formatov (najbolje na zgoščenki (CD)  ali v mp3 datoteki na USB ključku).  Prinese lahko tudi lasten predvajalnik oz. tablico). Solo točko lahko opravi tudi brez glasbene spremljave.

Kandidati prinesete s seboj  še življenjepis in portfolio dosežkov na plesnih predstavah, tekmovanjih, objavljene  kritike  in predstavitve  podobnih plesnih in drugih umetniških dosežkov.

Predvideni urnik preizkusa nadarjenosti:

10.00 - 10.30 - sprejem kandidatov, razdelitev številk, čas za ogrevanje,
10.30 - 11.30 - skupinski preizkus: sodobni ples,
11.30 - 12.30 - skupinski preizkus: balet,
12.30 - solo preizkusi: predstavitve samostojnih koreografij in razgovori s kandidati ter pregledi življenjepisov.

Prosim za prijavo na avdicijo na naslov: eneja.kovacic@almamater.si do četrtka, 6. julija 2017 do 12. ure.