Apple iPadi tudi na programu Fizioterapija


Na programu fizioterapija smo pričeli uporabljati Apple iPade pri predmetu Anatomija.

Alma Mater Europaea - ECM je na novo opremila fizioterapevtske kabinete z Apple iPad učilnico, in sicer so študentje pričeli iPade uporabljati pri predmetu Anatomija. Po študijskem programu 2. stopnje Evropske poslovne študije (EPŠ) je to že drug študijski program Alma Mater, kjer smo v študijski proces vključili Apple iPade. Študenti pozdravljajo novost. 

Galerija