Kriterij za izbiro

V kolikor bo na Alma Mater prispelo več prijav kot je prostih mest, bomo izbrali študente na podlagi naslednjih kriterijev:

  • ustrezna motivacija študenta, razvidna iz motivacjskega pisma, oz. kratkega opisa v angleškem (oziroma drugem izbranem jeziku), zakaj jih študij v tujini zanima in kaj od izmenjave pričakujejo,
  • predpriprava študijskega načrta v tujini (izbira predmetov, ki jih študent želi opraviti na gostujoči univerzi in za katere želi, da se mu jih kasneje prizna na Alma Mater) – individualni študijski načrt,
  • CV Europass v izbranem tujem jeziku (ANG, NEM ali FRA),
  • poznavanje tujega jezika – ustni zagovor pri Erasmus koordinatorju,
  • v primeru večjega števila prijav iz ene študijske smeri bodo prednost imeli kandidati, ki imajo višjo povprečno oceno.

Zaželeno je, da študenti oddajo tudi izpolnjen obrazec Individualni študijski program za študij na tuji visokošolski ustanovi. Ker pa se zavedamo, da je težko toliko vnaprej načrtovati natančen študijski program v tujini, tega dokumenta ne zahtevamo nujno že ob sami prijavi. Vsekakor pa ga je potrebno oddati vsaj en mesec pred odhodom v tujino.