Postopek prijave

Vabimo vas, da se prijavite na Erasmus Student Mobility Exchange program študentske izmenjave za namen študija ali prakse.

ZA ŠTUDIJ:

 • Izberite eno naših partnerskih institucij, s katero imamo podpisano pogodbo o sodelovanju in dogovor o izmenjavi.
 • Pripravite svoj CV v angleščini in/ali nemščini (2 strani A4, Europass format).
 • Napišete motivacijsko pismo v angleškem (ali nemškem) jeziku, v katerem navedete Zakaj želite študirati na tej univerzi in Kaj želite pridobiti z izmenjavo, ter okvirno kdaj.
 • Rok za oddajo obeh dokumentov je 31.1. tekočega leta.
 • Ustno preverjanje znanja tujega jezika bo februarja oziroma v začetku marca
 • Komisija na podlagi ocen posredovanih dokumentov, splošnih ocen študenta in rezultata ustnega zagovora do konca marca pripravi seznam izbranih kandidatov
 • Za izbrane študente: Mednarodna pisarna na podlagi vaših dokumentov kontaktira International Relations Office in pristojnega koordinatorja na izbrani univerzi in prosi za uradni sprejem našega študenta. Po potrditvi s strani tuje univerze si na spletni strani omenjene univerze poiščete svoj oz. podoben študijski program, si iz 2. ali 3. letnika študijskega leta izberete predmete, ki jih želite poslušati in iz njih opraviti izpite, ter podate prošnjo na študijsko komisijo/predstojnika študijske smeri za priznavanje omenjenih predmetov.
 • N.B.: v sklopu izmenjave morate v enem semestru opraviti za najmanj 20 ECTS oziroma za največ 30 ECTS izpitov. Glede na to, da se število ECTS vedno ne ujema z našimi, podate predlog, za katere predmete bi želeli imeti priznane izpite iz tujine.

Erasmus dotacija variira med 330 – 430 € / mesec,  glede na državo, v katero odhajate. Obstaja možnost pridobitve dodatnih sredstev s strani Javnega Sklada RS - o tem bo AMEU obvestila kandidate.

Še enkrat poudarjamo, da lahko študenti AMEU - ECM opravijo Erasmus mobilnost samo na univerzi, s katero imamo podpisan sporazum o Erasmus izmenjavi. Nabor univerz dopolnjujemo in ga bomo sproti ažurirali.

ZA PRAKSO:

 • Študent si institucijo za opravljanje prakse najde sam – v poštev pridejo institucije/podjetja v EU državah, oziroma članicah Erasmusa (Makedonija, Turčija, Norveška,...)
 • Pripravite svoj CV v angleščini in/ali nemščini (2 strani A4, Europass format).
 • Napišete motivacijsko pismo v angleškem (ali nemškem) jeziku, v katerem navedete Zakaj želite opravljati prakso na tej instituciji in Kaj želite pridobiti z izmenjavo, ter okvirno kdaj nameravate oz. želite prakso opravljati.
 • Posredujete nam potrdilo institucije, da vas je načeloma pripravljena sprejeti na prakso.
 • Rok za oddajo obeh dokumentov je 31.1. tekočega leta.
 • Ustno preverjanje znanja tujega jezika bo februarja oziroma v začetku marca.
 • Komisija na podlagi ocen posredovanih dokumentov, splošnih ocen študenta in rezultata ustnega zagovora do konca marca pripravi seznam izbranih kandidatov.
 • Za izbrane študente: Mednarodna pisarna na podlagi vaših dokumentov uradno kontaktira predlagano institucijo in prosi za uradni sprejem našega študenta. Po potrditvi se pripravi podroben načrt usposabljanja za čas trajanja prakse.

Opomba: Praksa je v novi perspektivi Erasmus+ omogočena tudi mladim diplomantom, ki so sicer že opravili vse študijske obveznosti in so tik pred diplomo, oziroma so pred kratkim diplomirali. V tem primeru je pomembno, da se je študent prijavil na Erasmus+ izmenjavo pred zagovorom diplome in pred zagovorom tudi bil izbran.

Erasmus dotacija za namen prakse ima 100€ dodatka in variira med 430 – 530 € / mesec,  glede na državo, v katero odhajate. Obstaja možnost pridobitve dodatnih sredstev s strani Javnega Sklada RS - o tem bo AMEU obvestila kandidate.