Rok za prijavo

Rok za prijavo je 31.1. tekočega leta. Komisija za mednarodno sodelovanje obravnava prijave študentov in predlaga sklepe glavnemu tajniku fakultete v potrditev.
Prijave, katere morajo vsebovati motivacijsko pismo in CV, naj bodo oddane v zaprti ovojnici z navedbo: ERASMUS IZMENJAVA 20__/20__ (vpišete študijsko leto izmenjave), oddane osebno v referatu/mednarodni pisarni ali poslane priporočeno na naslov:

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor
Mednarodna pisarna – za ERASMUS
Slovenska ulica 17
2000 Maribor

ali na email naslov erasmus@almamater.si

Prejete prijave bo ocenila komisija za mednarodno sodelovanje. Kandidati bodo o izbiri in nadaljnjih podatkih pisno obveščeni. Zoper odločitev se kandidat lahko pritoži na senat Alma Mater v roku 5 delovnih dni od prejema odločbe komisije o rezultatu izbora.