Prijavni roki in vpis

Kandidati za vpis na dodiplomske študijske programe, ki se izvajajo v obliki izrednega študija in študija na daljavo, se na razpis prijavijo v treh rokih. Prijavni in vpisni roki veljajo tudi za Akademijo za ples.

Prvi prijavni rok: 6. februar - 11. julij 2017 - Prijava

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 17. julija 2017. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 24. julija do 4. avgusta 2017. Vpis bo potekal na dveh lokacijah:

Na lokaciji AMEU-ECM (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor
Na lokaciji AMEU-ECM, Lendavska ulica 7, 9000 Murska Sobota (Zdravstvena nega)

V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea - ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje do 3. avgusta  2017.


Drugi prijavni rok: 14. julij - 4. september 2017 - Prijava

Odprli smo drugi prijavni rok za vpis na dodiplomske študijske programe na Alma Mater, razen za vpis v prvi letnik študija fizioterapije v slovenščini v Mariboru, kjer bo zaradi omejitve, informacija o drugem prijavnem roku znana po zaključenih vpisih, to je 7. 8. 2017. Prijavna mesta za študij fizioterapije v Kopru so že odprta.

Izbirni postopek bo končan do 7. septembra 2017. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo od 11. septembra do 20. septembra 2017. Vpis bo potekal na dveh lokacijah:

Na lokaciji AMEU-ECM (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor
Na lokaciji AMEU-ECM, Lendavska ulica 7, 9000 Murska Sobota (Zdravstvena nega)

V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea - ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje do 19. septembra  2017.


Tretji prijavni rok: 6. september - 29. september 2017 - Prijava

Izbirni postopek bo končan do 2. oktobra 2017. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v tretjem roku bo 3. oktobra  2017. Vpis bo potekal na dveh lokacijah:

Na lokaciji AMEU-ECM (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor
Na lokaciji AMEU-ECM, Lendavska ulica 7, 9000 Murska Sobota (Zdravstvena nega)

V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea - ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje do 3. oktobra  2017.


Akademija za ples

V sklopu Akademije za ples bodo potekali preizkusi znanja v naslednjih terminih:

Preizkus nadarjenosti bo 27. 5. 2017.
Dodatni rok preizkusa nadarjenosti bo 8. 7. 2017.
Dodatni rok preizkusa nadarjenosti bo 2. 9. 2017.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Vpis bo potekal v istih terminih kot je navedeno zgoraj na lokaciji Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.