Poletna šola TMG - AMEU Koper

Datum izvedbe

19. september – 26. september 2017

Kraj:

AMEU-ECM, Trubarjeva 1, 6000 Koper

Kontakt:

tmg.summerschool2017@almamater.si

Vodje izobraževanja

• doc. dr. Marko Vidnjevič, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenija
• mag. Mladen Herc, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenija
• prof. dr. Boštjan Šimunič, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija

Opis izobraževanja

Alma Mater Europaea –ECM v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper in s podjetjem TMG-BMC d.o.o. organizira Poletno šolo TMG, ki je namenjena študentom, strokovnjakom in znanstvenikom s področij: fizioterapije, zdravstva in medicine, športa in kineziologije, ter udeležencem, ki se ukvarjajo s športno diagnostiko, optimizacijo procesov treninga in rehabilitacijo.

Tenziomiografija (TMG) je diagnostična metoda za zajem električno izzvanih kontraktilnih lastnosti skeletnih mišic, na osnovi katerih lahko dimenzioniramo vadbo, rehabilitacijo, usmerjamo mlade (Šimunič Boštjan).

Na izobraževanju se bodo udeleženci prvenstveno spoznavali z uporabo sistema TMG ter bodo interdisciplinarno seznanjeni tudi z nekaterimi drugimi komplementarnimi orodji in napravami, kot so: tehtnica Tanita za analizo telesne sestave, dihalni trenažer Powerbreathe, INDIBA activ za aktivno celično terapijo in Bioresonančni skener za skeniranje celotnega organizma.

Poletno šolo TMG-ja priporočamo študentom višjih letnikov in stopenj, predvsem s področja fizioterapije, saj bodo imeli na ta način možnost pridobiti tudi kreditne točke (ECTS):

 • z opravljeno 1. stopnjo izobraževanja študent poleg certifikata pridobi 1 ECTS,

 • z opravljeno 2. stopnjo poleg certifikata pridobi 2 ECTS,

 • v primeru, da študent želi pridobiti skupno 5 ECTS, mora izdelati še seminarsko nalogo na eno od tem izobraževanja (15 strani, cca. 3.500 besed) v obdobju 30 dni po zaključku Poletne šole.

»V podjetju TMG-BMC se ukvarjamo z razvojem in komercializacijo metode tenziomiografija ter z Alma Mater Europaea – ECM, kot eno vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih inštitucij na področju fizioterapije v Sloveniji, že nekaj časa uspešno sodelujemo pri znanstvenem raziskovanju. Partnerstvo želimo nadgraditi v okviru usposabljanja in certificiranja fizioterapevtov z metodo TMG, saj imajo predavatelji na AMEU ogromno izkušenj in znanja, kar predstavlja optimalno kombinacijo pri uporabi sistema TMG v športni diagnostiki in fizioterapiji.«

Jure Jemec, direktor TMG-BMC d.o.o..

Vabljeni predavatelji

 • prof. dr. Boštjan Šimunič, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija

 • mag. Mladen Herc, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenija

 • doc. dr. Petra Zupet, dr. med., prof. šp. vzg., Inštitut za medicino in šport, Slovenija

 • dipl. biol. Srđan Đorđević, TMG-BMC d.o.o., Slovenija

 • diplomant Fakultete za šport Sergej Rozman, TMG-BMC d.o.o., Slovenija

 • doc. dr. Marko Vidnjevič, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenija

 • prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med., Univerzitetni klinični center Maribor, Slovenija

 • dr. Maurizio Ruga, Juventus Medical, Torino, Italija

Pogoji za udeležbo na Poletni šoli*

Poletne šole se lahko udeležijo:

 1. strokovnjaki s področij fizioterapije, zdravstva in medicine, športa in kineziologije z zaključeno 1., 2. ali 3. stopnjo izobraževanja,

 2. študentje, ki so zaključili najmanj 2. letnik dodiplomskega bolonjskega študijskega programa s področij iz 1. točke,

 3. osebe z diplomo (univerzitetno ali  visokošolsko) ter z ustreznim strokovnim dokazilom/i s področij iz 1. točke (npr. maser, manualni terapevt, bolničar, vaditelj, trener, inštruktor v športu, …).

* Udeležba na Poletni šoli je omejena na 30 udeležencev.

Načini pridobitve certifikata 1. ali/in 2. stopnje izobraževanja

Prva (I) stopnja je opravljena, ko udeleženec/ka:

 • pisno pokaže teoretično znanje o TMG metodi in je seznanjen/a z metodo, ter pozna njene prednosti, aplikacije itd.,

 • zna napotiti nekoga na meritve,

 • zna uporabljati računalniški grafični vmesnik za izvajanje meritev TMG,

 • zna demonstrirati postavitev elektrod in senzorja na 1 vzorčno mišico.

Druga (II) stopnja je opravljena, ko udeleženec/ka:

 • opravi 1. stopnjo.

 • lahko poda osnovno interpretacijo rezultatov.

Plačilo kotizacije**

Z vključenim
certificiranjem TMG-ja
1. stopnja
Z vključenim
certificiranjem TMG-ja
2. stopnja
500 € 650€
Kontaktna oseba: Urška Gašperin
E-mail: urska.gasperin@almamater.si
GSM: 070 817 689
** Študentje AMEU – ECM in zaposleni na AMEU – ECM imajo 50 % popust pri plačilu kotizacije za 1. in 2. stopnjo certificiranja.

VEČ:

Več o metodi TMG

Informacije o namestitvi

Urnik izobraževanja

Prijavni obrazec