Cenik storitev za študente

Ceniki za študijsko leto 2018/2019:


AMEU-ECM


AMEU-ISH


AMEU - Akademija za ples


V sklopu šolnine ste upravičeni do:

• stroškov izobraževanja;
• vso informacijsko podporo - e-referat, e-indeks, SMS-sporočanje...;
• e-gradiva, 
• obravnavo prošenj za priznavanje predmetov in strokovne prakse v času študija;
• dvakratno opravljanje izpitov;
• svetovanje pred, med in v času študija ter svetovanje v Kariernem centru;
• mentorstvo in tutorstvo študentom;
• neomejeno uporabo računalnikov v Središču za samostojno učenje in v računalniških kotičkih;
• uporabo virtualnih učnih okolij; 

Plačilni pogoji in ugodnosti

Samoplačniki

• Obročno plačilo - Šolnino lahko poravnate v 1, 2, 5 ali 8 obrokih, s tem da se pri plačilu na več obrokov, obračuna za vsak obrok dodatno 20€ za administrativne stroške. V primeru plačila na 8 obrokov, znaša prvi obrok eno petino cene šolnine, ostale 4 petine pa so razdeljene na mesečne obroke.
• Šolnina za višje letnike bo predvidoma ostala enaka oziroma se bo usklajevala z rastjo drobno prodajnih cen.

Podjetja

• V kolikor je plačnik stroškov študija podjetje študent pošlje izpolnjeno Izjavo plačnika, na podlagi katere fakulteta izstavi račun za plačilo.
• Podjetje poravna strošek letnika ob vpisu v posamezni letnik.
• Po dogovoru, možnost plačila v več obrokih.