Študenti - zgodbe o uspehu

Študent fizioterapije in gledališki umetnik

22.09. 2023.

»Študij fizioterapije me je pritegnil, ker rad pomagam ljudem, hrati pa sem velik ljubitelj športa. Študij na Alma Mater je resnično zelo prilagodljiv in mi omogoča, da se lahko ob študijskih obveznostih posvečam še eni svoji ljubezni - snemanju in gledališču,« pravi študent fizioterapije na Alma Mater Domen Blatnik, ki je sicer tudi filmski in gledališki igralec ter gledališki improvizator.

Preberi več

Reševanje spolnih motenj s fizioterapijo

19.09. 2023.

Spolne motnje so tema, o kateri ljudje, ki se z njimi soočajo, ne govorijo radi. Diplomant fizioterapije Marcel Ulčnik je pod mentorstvom viš. pred. Particije Goubar raziskoval ozaveščenost splošne populacije o vlogi fizioterapije pri reševanju spolnih motenj.

Preberi več

Diagnoza: Lijakast prsni koš

19.09. 2023.

Študentka fizioterapije na Alma Mater Ana Dolenc je v diplomski nalogi preučila različne vrste fizioterapevtskih tehnik, ki jih fizioterapevti uporabljajo pri delu z otroci, ki imajo diagnozo pectus excavatum.

Preberi več

Kineziološki trakovi učinkoviti pri nestabilnosti gležnja

15.09. 2023.

O učinkih kinezioloških trakov pri kronični nestabilnosti gležnja je raziskoval študent fizioterapije Žiga Klasinc. Pri tem poudarja, da zvini gležnja predstavljajo eno izmed najpogostejših poškodb med fizično aktivno populacijo.

Preberi več

Robotska pomoč v fizioterapiji

15.09. 2023.

Diplomant Rene Harc je ob zaključku dodiplomskega študija fizioterapije predstavil sojo raziskavo o tem, kako učinkovita je terapija s pomočjo rehabilitacijskih robotov po možganski kapi in jo primerjal z učinkovitostjo konvencionalne terapije.

Preberi več

Digitalna preobrazba zdravstva

14.09. 2023.

Zaključno delo diplomanta managementa poslovnih sistemov Tina Sternada pod mentorstvom doc. dr. Luke Martina Tomažiča in somentorja pred. Šefika Salkunića, je bilo osredotočeno na uporabo narekovanja medicinske dokumentacije s pomočjo tehnologije prepoznave govora v javni zdravstveni ustanovi X.

Preberi več

Fizioterapevtski pristopi v psihiatričnem zdravljenju

13.09. 2023.

Študent fizioterapije na Alma Mater Aleksander Skledar je dodiplomski študij zaključil z raziskavo o pristopih fizioterapevta pri obravnavi bolnikov s psihiatričnimi obolenji, s poudarkom na shizofreniji.

Preberi več

Kaj je limfedem in kako ga zdraviti?

13.09. 2023.

Limfedem je otekanje tkiva na katerem koli delu telesa zaradi zastoja limfne tekočine. Diplomantka Maja Godicelj je v zaključnem delu pod mentorstvom doc. dr. Nataše Kos s pregledom znanstvene literature predstavila učinke manualne limfne drenaže pri zdravljenju kroničnega sekundarnega limfedema.

Preberi več

Fizioterapija po možganski kapi

05.09. 2023.

Fizioterapija ima ključno vlogo v rehabilitaciji pacientov po možganski kapi. Diplomantka Urška Mužerlin je pod mentorstvom pred. Tatjane Horvat, mag. pripravila odlično zaključno delo s primerjalno študijo dveh primerov.

Preberi več

Pravočasna obravnava otrok z avtizmom

01.09. 2023.

Študentka zdravstvenih ved – smeri Avtizma na Alma Mater Tamara Pernek je v zaključni nalogi poglobljeno prikazala pomen zgodnjega prepoznavanja in obravnave otrok z avtizmom.

Preberi več