Zdravstvene vede

 • smer Fizioterapija,
 • smer Integrativne zdravstvene vede,
 • smer Javno zdravje,
 • smer Zdravstvena nega,
 • NOVO - smer Avtizem

Magistrski študijski program Zdravstvene vede pripravlja sedanje in bodoče zdravstvene delavce za napredno delo na področju zdravstva. Omogočamo študij raznovrstnih disciplin ter razvijanje in izboljševanja raziskovalnih, evalvacijskih in načrtovalnih sposobnosti. Izzivi, s katerimi se srečujejo zdravstveni sistemi po vsem svetu, nudijo zdravstvenim vedam širok spekter možnosti za izboljšanje pristopa k zdravstvenim vedam. Pod strokovnim vodstvom in mentorstvom predavateljev in strokovnjakov iz prakse bodo študenti razvili zavidanja vredne raziskovalne sposobnosti, pridobili novo znanje in izviren pristop k reševanju problemov.

Zakaj izbrati študij zdravstvenih ved?

Magistrski študijski program Zdravstvene vede je zasnovan inovativno, s skupnimi obveznimi predmeti v prvem in izbirnimi predmeti s posamezne smeri v prvem in drugem letniku študija. V drugem letniku podiplomskega študijskega programa se študenti usmerijo v eno od petih smeri, in sicer Javno zdravje, Zdravstveno nego, Fizioterapijo, Integrativne zdravstvene vede ali Avtizem.

S pridobljenimi znanji in veščinami v okviru programa bodo diplomanti skrbeli za dvig kakovosti izobraževanja na področju zdravstvenih ved, saj bodo bolj usposobljeni za delo z zdravimi in bolnimi posamezniki na vseh treh nivojih zdravstvenega varstva (primarnem, sekundarnem in terciarnem) ter z vsemi starostnimi skupinami ljudi od rojstva do smrti. Pridobili si bodo kompetence, povezane z znanjem in razumevanjem javnega zdravja, zdravstvene nege, fizioterapije in komplementarnih zdravstvenih ved, komunikacijske veščine. Imeli bodo zmožnost interdisciplinarnega povezovanja vsebin, sposobnost smiselne implementacije pridobljenega znanja v prakso, razvoj kritične in samokritične presoje, načrtovanja in odločanja pri delu v zdravstvu, usposobljenost za sodelovanje v različnih strokovnih timih, organizacijo in spodbujanje uspešnega učenja, razvijanje tolerantnosti in fleksibilnosti na področju zdravstvenih ved, proaktivnost in avtonomnost v strokovnem delu.


 

Predmetniki

PREDMETNIK - 1. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj na letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
1. in 2. semester
1
Raziskovanje, raziskovalne metode in statistika
10
2
Javno zdravje
5
3
Kakovost in varnost v zdravstvu
5
4 Preventivne metode v zdravstvu 10
5 Izbirni predmet 1 5
Skupaj 35
Smer - Fizioterapija (obvezni predmeti izbrane smeri)
6
Z dokazi podprta fizioterapevtska praksa*
10
7
Praktični pristopi fizioterapije v športu*
5
8
Klinično sklepanje v manualni terapiji I*
10
Skupaj 25

PREDMETNIK - 2. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
3. in 4. semester
9
Pisanje znanstvenih del in kvalitativne metode raziskovanja v zdravstvu
10
10
Izbirni predmet 2
5
11 Izbirni predmet 3 5
12 Izbirni predmet 4 5
13 Magistrsko delo 25
Skupaj 50
Smer - Fizioterapija (obvezna predmeta izbrane smeri)
14
Klinično sklepanje v manualni terapiji II*
5
15
Miofascialne tehnike*
5
Skupaj 10

IZBIRNI PREDMETI ZA VSE SMERI

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1
Rehabilitacija
5
2
Manualna medicina in manualna terapija
5
3
Večdisciplinarni pristop pri obravnavi športnika po rehabilitaciji športnih poškodb*
5
4
Promocija zdravja v fizioterapiji*
5
5
Z dokazi podprta fizioterapija v ginekologiji in porodništvu*
5
6
Z dokazi podprta praksa v nevrofizioterapiji*
5
7
Aplikativna senzorna integracija pri otrocih in odraslih
5
8
Z dokazi podprta konzervativna terapija kroničnega limfedema
5
9
Stres v zdravstvu in supervizija
5
10
Sodobni pristopi na področju gerontološke zdravstvene nege
5
11
Karierni razvoj zaposleni in coaching
5
12
Management sistemov in procesov v zdravstvu
5
13
Komplementarne oblike v zdravstvu
5
14
Akupunktura in tradicionalna kitajska medicina
5
15
Informacijsko – kvantna tehnologija v medicini
5
16
Body-mind medicina
5
17
Rehabilitacija
5
18
Manualna medicina in manualna terapija
5
19
Vzgoja za zdrav življenjski slog
5
20
Sodobne teorije obravnave pacienta z vidika zdravstvene nege
5
21
Epidemiologija v javnem zdravju
5
22
Znanstveni pristop v integrativnih zdravstvenih vedah
5
23
Oblike integrativne in komplementarne medicine
5
24
Izbrana poglavja iz funkcionalne anatomije človeka
5
25
Integrativna onkologija
5
26
Izbirne veščine integrativnih ZV – biorezonantna, kvantna medicina in BDORT
5
27
Izbirne veščine integrativnih ZV - homeopatija
5
28
Izbirne veščine integrativnih ZV – wellnes, spa in zdravilišče
5
29 Izbirne veščine integrativnih ZV – Body and mind 5
30 Izbirne veščine integrativnih ZV – fitoterapija 5
31 Uporaba konoplje in kanabidoidov v zdravstvene namene 5
32 Značilnosti avtizma in diagnostika 5
33 Terapevtski pristopi I 5
34 Socialno vključevanje oseb z avtizmom 5
35 Terapevtski pristopi II 5
36 Duševno zdravje oseb z avtizmom 5
37 Temeljni principi preventive, diagnoze in obravnave 1 5
38 Temeljni principi preventive, diagnoze in obravnave 2 5
39 Protokoli za zdravljenje pogostih motenj 1 5
40 Zeliščna terapija (fitoterapija) 1 5
41 Aromaterapija in kožne motnje 5
42 Upravljanje s tkivi in kanali 5
43 Protokoli za zdravljenje pogostih motenj 2 5
44 Protokoli za zdravljenje pogostih motenj 3 5
45 Zeliščna terapija (fitoterapija) 2 5

* Novi posodobljeni predmeti na programu

PREDMETNIK - 1. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj na letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
1. semester
1
Raziskovanje, raziskovalne metode in statistika
10
2
Javno zdravje
5
3
Kakovost in varnost v zdravstvu
5
4
Preventivne metode v zdravstvu
10
Skupaj 30
2. semester
5
Temeljni ajurvedski principi preventive, diagnoze in obravnave 1
5
6
Temeljni ajurvedski principi preventive, diagnoze in obravnave 2
5
7
Protokoli ajurvede za zdravljenje pogostih motenj 1
5
8
Obvezni predmet izbrane smeri 1
5
9 Obvezni predmet izbrane smeri 2 5
10 Obvezni predmet izbrane smeri 3 5
Skupaj 30

PREDMETNIK - 2. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
3. semester
11
Pisanje znanstvenih del in kvalitativne metode raziskovanja v zdravstvu
10
12
Izbirni predmet 1
10
13
Izbirni predmet 2
10
Skupaj 30
4. semester
14
Izbirni predmet 3
5
15
Magistrsko delo
25
Skupaj 30

SMERNI PREDMETI

  SMER Integrativne zdravstvene vede – obvezen predmet ECTS
1 Zeliščna terapija (fitoterapija) 1 5
2 Aromaterapija in kožne motnje 5
3 Upravljanje s tkivi in kanali v ajurvedi 5
4
Oblike integrativne in komplementarne medicine
5
5
Znanstveni pristop v integrativnih zdravstvenih vedah
5
6
Izbirni predmet: Protokoli za zdravljenje pogostih motenj 2
10
7 Izbirni predmet: Protokoli za zdravljenje pogostih motenj 3 10
8 Izbirni predmet: Zeliščna terapija (fitoterapija) 2 5
9 Izbirni predmet: izbirne veščine ZV - akupunktura 5

IZBIRNI PREDMETI ZA VSE SMERI

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Rehabilitacija 5
2 Manualna medicina in manualna terapija 5
3 Večdisciplinarni pristop pri obravnavi športnika po rehabilitaciji športnih poškodb* 5
4 Promocija zdravja v fizioterapiji* 5
5 Z dokazi podprta fizioterapija v ginekologiji in porodništvu* 5
6 Z dokazi podprta praksa v nevrofizioterapiji* 5
7 Aplikativna senzorna integracija pri otrocih in odraslih 5
8 Z dokazi podprta konzervativna terapija kroničnega limfedema 5
9 Stres v zdravstvu in supervizija 5
10 Sodobni pristopi na področju gerontološke zdravstvene nege 5
11 Karierni razvoj zaposleni in coaching 5
12 Management sistemov in procesov v zdravstvu 5
13 Komplementarne oblike v zdravstvu 5
14 Akupunktura in tradicionalna kitajska medicina 5
15 Informacijsko – kvantna tehnologija v medicini 5
16 Body-mind medicina 5
17 Rehabilitacija 5
18 Manualna medicina in manualna terapija 5
19 Vzgoja za zdrav življenjski slog 5
20 Sodobne teorije obravnave pacienta z vidika zdravstvene nege 5
21 Epidemiologija v javnem zdravju 5
22 Znanstveni pristop v integrativnih zdravstvenih vedah 5
23 Oblike integrativne in komplementarne medicine 5
24 Izbrana poglavja iz funkcionalne anatomije človeka 5
25 Integrativna onkologija 5
26 Izbirne veščine integrativnih ZV – biorezonantna, kvantna medicina in BDORT 5
27 Izbirne veščine integrativnih ZV - homeopatija 5
28 Izbirne veščine integrativnih ZV – wellnes, spa in zdravilišče 5
29 Izbirne veščine integrativnih ZV – Body and mind 5
30 Izbirne veščine integrativnih ZV – fitoterapija 5
31 Uporaba konoplje in kanabidoidov v zdravstvene namene 5
32 Značilnosti avtizma in diagnostika 5
33 Terapevtski pristopi I 5
34 Socialno vključevanje oseb z avtizmom 5
35 Terapevtski pristopi II 5
36 Duševno zdravje oseb z avtizmom 5
37 Temeljni ajurvedski principi preventive, diagnoze in obravnave 1 5
38 Temeljni ajurvedski principi preventive, diagnoze in obravnave 2 5
39 Protokoli ajurvede za zdravljenje pogostih motenj 1 5
40 Zeliščna terapija (fitoterapija) 1 5
41 Aromaterapija in kožne motnje 5
42 Upravljanje s tkivi in kanali v ajurvedi 5
43 Protokoli ajurvede za zdravljenje pogostih motenj 2 10
44 Protokoli ajurvede za zdravljenje pogostih motenj 3 10
45 Zeliščna terapija (fitoterapija) 2 5

* Novi posodobljeni predmeti na programu

PREDMETNIK - 1. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj na letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
1. semester
1
Raziskovanje, raziskovalne metode in statistika
10
2
Etični pristopi in komunikacijske veščine v zdravstvu
10
3
Javno zdravje
5
4
Kakovost in varnost v zdravstvu
5
Skupaj 30
2. semester
5
Zdravstvena zakonodaja s poudarkom na pravicah pacientov
5
6
Preventivne metode v zdravstvu
10
7
Duševno zdravje
10
8
Zdravstvena demografija
5
Skupaj 30

PREDMETNIK - 2. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
3. semester
9
Pisanje znanstvenih del in kvalitativne metode raziskovanja v zdravstvu
10
10
Obvezni predmet izbrane smeri 1
5
11
Obvezni predmet izbrane smeri 2
5
12
Izbirni predmet 1
5
13
Izbirni predmet 2
5
Skupaj 30
4. semester
14
Izbirni predmet 3
5
15
Magistrsko delo
25
Skupaj 30

SMERNI PREDMETI

  SMER Javno zdravje- obvezna predmeta ECTS
1
Vzgoja za zdrav življenjski slog
5
2
Epidemiologija v javnem zdravju
5

IZBIRNI PREDMETI ZA VSE SMERI

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Rehabilitacija 5
2 Manualna medicina in manualna terapija 5
3 Večdisciplinarni pristop pri obravnavi športnika po rehabilitaciji športnih poškodb* 5
4 Promocija zdravja v fizioterapiji* 5
5 Z dokazi podprta fizioterapija v ginekologiji in porodništvu* 5
6 Z dokazi podprta praksa v nevrofizioterapiji* 5
7 Aplikativna senzorna integracija pri otrocih in odraslih 5
8 Z dokazi podprta konzervativna terapija kroničnega limfedema 5
9 Stres v zdravstvu in supervizija 5
10 Sodobni pristopi na področju gerontološke zdravstvene nege 5
11 Karierni razvoj zaposleni in coaching 5
12 Management sistemov in procesov v zdravstvu 5
13 Komplementarne oblike v zdravstvu 5
14 Akupunktura in tradicionalna kitajska medicina 5
15 Informacijsko – kvantna tehnologija v medicini 5
16 Body-mind medicina 5
17 Rehabilitacija 5
18 Manualna medicina in manualna terapija 5
19 Vzgoja za zdrav življenjski slog 5
20 Sodobne teorije obravnave pacienta z vidika zdravstvene nege 5
21 Epidemiologija v javnem zdravju 5
22 Znanstveni pristop v integrativnih zdravstvenih vedah 5
23 Oblike integrativne in komplementarne medicine 5
24 Izbrana poglavja iz funkcionalne anatomije človeka 5
25 Integrativna onkologija 5
26 Izbirne veščine integrativnih ZV – biorezonantna, kvantna medicina in BDORT 5
27 Izbirne veščine integrativnih ZV - homeopatija 5
28 Izbirne veščine integrativnih ZV – wellnes, spa in zdravilišče 5
29 Izbirne veščine integrativnih ZV – Body and mind 5
30 Izbirne veščine integrativnih ZV – fitoterapija 5
31 Uporaba konoplje in kanabidoidov v zdravstvene namene 5
32 Značilnosti avtizma in diagnostika 5
33 Terapevtski pristopi I 5
34 Socialno vključevanje oseb z avtizmom 5
35 Terapevtski pristopi II 5
36 Duševno zdravje oseb z avtizmom 5
37 Temeljni principi preventive, diagnoze in obravnave 1 5
38 Temeljni principi preventive, diagnoze in obravnave 2 5
39 Protokoli za zdravljenje pogostih motenj 1 5
40 Zeliščna terapija (fitoterapija) 1 5
41 Aromaterapija in kožne motnje 5
42 Upravljanje s tkivi in kanali 5
43 Protokoli za zdravljenje pogostih motenj 2 5
44 Protokoli za zdravljenje pogostih motenj 3 5
45 Zeliščna terapija (fitoterapija) 2 5

* Novi posodobljeni predmeti na programu

PREDMETNIK - 1. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj na letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
1. semester
1
Raziskovanje, raziskovalne metode in statistika
10
2
Etični pristopi in komunikacijske veščine v zdravstvu
10
3
Javno zdravje
5
4
Kakovost in varnost v zdravstvu
5
Skupaj 30
2. semester
5
Zdravstvena zakonodaja s poudarkom na pravicah pacientov
5
6
Preventivne metode v zdravstvu
10
7
Duševno zdravje
10
8
Zdravstvena demografija
5
Skupaj 30

PREDMETNIK - 2. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
3. semester
9
Pisanje znanstvenih del in kvalitativne metode raziskovanja v zdravstvu
10
10
Obvezni predmet izbrane smeri 1
5
11
Obvezni predmet izbrane smeri 2
5
12
Izbirni predmet 1
5
13
Izbirni predmet 2
5
Skupaj 30
4. semester
14
Izbirni predmet 3
5
15
Magistrsko delo
25
Skupaj 30

SMERNI PREDMETI

  SMER Zdravstvena nega - obvezna predmeta ECTS
1
Vzgoja za zdrav življenjski slog
5
2
Sodobne teorije obravnave pacienta z vidika zdravstvene nege
5

IZBIRNI PREDMETI ZA VSE SMERI

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Rehabilitacija 5
2 Manualna medicina in manualna terapija 5
3 Večdisciplinarni pristop pri obravnavi športnika po rehabilitaciji športnih poškodb* 5
4 Promocija zdravja v fizioterapiji* 5
5 Z dokazi podprta fizioterapija v ginekologiji in porodništvu* 5
6 Z dokazi podprta praksa v nevrofizioterapiji* 5
7 Aplikativna senzorna integracija pri otrocih in odraslih 5
8 Z dokazi podprta konzervativna terapija kroničnega limfedema 5
9 Stres v zdravstvu in supervizija 5
10 Sodobni pristopi na področju gerontološke zdravstvene nege 5
11 Karierni razvoj zaposleni in coaching 5
12 Management sistemov in procesov v zdravstvu 5
13 Komplementarne oblike v zdravstvu 5
14 Akupunktura in tradicionalna kitajska medicina 5
15 Informacijsko – kvantna tehnologija v medicini 5
16 Body-mind medicina 5
17 Rehabilitacija 5
18 Manualna medicina in manualna terapija 5
19 Vzgoja za zdrav življenjski slog 5
20 Sodobne teorije obravnave pacienta z vidika zdravstvene nege 5
21 Epidemiologija v javnem zdravju 5
22 Znanstveni pristop v integrativnih zdravstvenih vedah 5
23 Oblike integrativne in komplementarne medicine 5
24 Izbrana poglavja iz funkcionalne anatomije človeka 5
25 Integrativna onkologija 5
26 Izbirne veščine integrativnih ZV – biorezonantna, kvantna medicina in BDORT 5
27 Izbirne veščine integrativnih ZV - homeopatija 5
28 Izbirne veščine integrativnih ZV – wellnes, spa in zdravilišče 5
29 Izbirne veščine integrativnih ZV – Body and mind 5
30 Izbirne veščine integrativnih ZV – fitoterapija 5
31 Uporaba konoplje in kanabidoidov v zdravstvene namene 5
32 Značilnosti avtizma in diagnostika 5
33 Terapevtski pristopi I 5
34 Socialno vključevanje oseb z avtizmom 5
35 Terapevtski pristopi II 5
36 Duševno zdravje oseb z avtizmom 5
37 Temeljni principi preventive, diagnoze in obravnave 1 5
38 Temeljni principi preventive, diagnoze in obravnave 2 5
39 Protokoli za zdravljenje pogostih motenj 1 5
40 Zeliščna terapija (fitoterapija) 1 5
41 Aromaterapija in kožne motnje 5
42 Upravljanje s tkivi in kanali 5
43 Protokoli za zdravljenje pogostih motenj 2 5
44 Protokoli za zdravljenje pogostih motenj 3 5
45 Zeliščna terapija (fitoterapija) 2 5

* Novi posodobljeni predmeti na programu

PREDMETNIK - 1. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj na letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
1. semester
1
Raziskovanje, raziskovalne metode in statistika
10
2
Etični pristopi in komunikacijske veščine v zdravstvu
10
3
Javno zdravje
5
4
Kakovost in varnost v zdravstvu
5
Skupaj 30
2. semester
5
Zdravstvena zakonodaja s poudarkom na pravicah pacientov
5
6
Preventivne metode v zdravstvu
10
7
Duševno zdravje
10
8
Zdravstvena demografija
5
Skupaj 30

PREDMETNIK - 2. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
3. semester
9
Pisanje znanstvenih del in kvalitativne metode raziskovanja v zdravstvu
10
10
Značilnosti avtizma in diagnostika
5
11
Terapevtski pristopi I
5
12
Izbirni predmet 1
5
13
Izbirni predmet 2
5
Skupaj 30
4. semester
14
Izbirni predmet 3
5
15
Magistrsko delo
25
Skupaj 30

IZBIRNI PREDMETI

  Predmet ECTS
1
Socialno vključevanje oseb z avtizmom
5
2
Terapevtski pristopi II
5
3
Duševno zdravje oseb z avtizmom
5
4
Stres v zdravstvu in supervizija
5
5
Karierni razvoj zaposlenih in coaching
5
6
Management sistemov in procesov v zdravstvu
5
7
Rehabilitacija
5
8
Vzgoja za zdrav življenjski slog
5
9
Sodobne teorije obravnave pacienta z vidika zdravstvene nege
5

IZBIRNI PREDMETI ZA VSE SMERI

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Rehabilitacija 5
2 Manualna medicina in manualna terapija 5
3 Večdisciplinarni pristop pri obravnavi športnika po rehabilitaciji športnih poškodb* 5
4 Promocija zdravja v fizioterapiji* 5
5 Z dokazi podprta fizioterapija v ginekologiji in porodništvu* 5
6 Z dokazi podprta praksa v nevrofizioterapiji* 5
7 Aplikativna senzorna integracija pri otrocih in odraslih 5
8 Z dokazi podprta konzervativna terapija kroničnega limfedema 5
9 Stres v zdravstvu in supervizija 5
10 Sodobni pristopi na področju gerontološke zdravstvene nege 5
11 Karierni razvoj zaposleni in coaching 5
12 Management sistemov in procesov v zdravstvu 5
13 Komplementarne oblike v zdravstvu 5
14 Akupunktura in tradicionalna kitajska medicina 5
15 Informacijsko – kvantna tehnologija v medicini 5
16 Body-mind medicina 5
17 Rehabilitacija 5
18 Manualna medicina in manualna terapija 5
19 Vzgoja za zdrav življenjski slog 5
20 Sodobne teorije obravnave pacienta z vidika zdravstvene nege 5
21 Epidemiologija v javnem zdravju 5
22 Znanstveni pristop v integrativnih zdravstvenih vedah 5
23 Oblike integrativne in komplementarne medicine 5
24 Izbrana poglavja iz funkcionalne anatomije človeka 5
25 Integrativna onkologija 5
26 Izbirne veščine integrativnih ZV – biorezonantna, kvantna medicina in BDORT 5
27 Izbirne veščine integrativnih ZV - homeopatija 5
28 Izbirne veščine integrativnih ZV – wellnes, spa in zdravilišče 5
29 Izbirne veščine integrativnih ZV – Body and mind 5
30 Izbirne veščine integrativnih ZV – fitoterapija 5
31 Uporaba konoplje in kanabidoidov v zdravstvene namene 5
32 Značilnosti avtizma in diagnostika 5
33 Terapevtski pristopi I 5
34 Socialno vključevanje oseb z avtizmom 5
35 Terapevtski pristopi II 5
36 Duševno zdravje oseb z avtizmom 5
37 Temeljni principi preventive, diagnoze in obravnave 1 5
38 Temeljni principi preventive, diagnoze in obravnave 2 5
39 Protokoli za zdravljenje pogostih motenj 1 5
40 Zeliščna terapija (fitoterapija) 1 5
41 Aromaterapija in kožne motnje 5
42 Upravljanje s tkivi in kanali 5
43 Protokoli za zdravljenje pogostih motenj 2 5
44 Protokoli za zdravljenje pogostih motenj 3 5
45 Zeliščna terapija (fitoterapija) 2 5

* Novi posodobljeni predmeti na programu

 

Prednosti študija

Sodobna aplikativna znanja

Strokovnjaki so si enotni, da do prihodnjih pomembnih naprednih sprememb na področju izboljšanja zdravja ne bo prišlo preko novih medicinskih prebojev ali odkritja zdravil, temveč prek širšega razvoja in aplikacij preventivnih programov svetovne populacije. Na magistrskem študiju zdravstvenih ved bodo študenti pridobili sodobna aplikativna znanja, potrebna za kakovostno delo na področju zdravstva. Prednost programa je individualen pristop k študentu ter odličnost tujih in domačih profesorjev in znanstvenikov, ki bodo iz študentov oblikovali dinamično, vitalno in produktivno skupnost vodstvenih zdravstvenih delavcev prihodnosti.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Magistrski program Zdravstvene vede pripravi študente na različne vloge v širokem spektru nadzornih služb v javnem in zasebnem sektorju ter v zdravstveno-raziskovalnih službah.

Službo bodo magistri lahko našli v:

 • bolnišnicah in zdravstvenih domovih,
 • splošnih in specialističnih ambulantah,
 • zdravstveno-raziskovalnih centrih,
 • domovih za ostarele,
 • rehabilitacijskih centrih.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
 • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: magister zdravstvenih ved / magistrica zdravstvenih ved
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Murska Sobota
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja