Disertacije in objavljeni članki

DISERTACIJE

AMEU - ECM

AMEU - ISH


OBJAVLJENI ČLANKI

Priimek Ime Leto publikacije Publikacija Končni naslov
Snježana Benko 2021 Collegium antropologicum 45. 1 (2021): 39-44 Burden of Informal Caregivers of Chronic Respiratory Failure Patients in Croatia
Kapel Alen 2021 Topics in Geriatric Rehabilitation 37. 1 (2021): 50-55 Impact of Physiotherapy Absence in COVID-19 Pandemic on Neurological State of Patients With Parkinson Disease
Babić Dijana  2020 Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 56. 2 (2020): 169-180 Detecting functional disabilities in elderly persons with cardiovascular diseases using the self-reporting method
Štandeker  Nataša 2020 Kakovostna starost Dejavniki, ki vplivajo na delovno sposobnost zaposlenih v institucionalnem varstvu starejših v Avstriji, Na Hrvaškem in v Sloveniji
Štandeker  Nataša 2020 Kakovostna starost 23. 3 (2020): 10-19. Življenje in delo v domovih starejših v Avstriji v času pandemije COVIDA-19
Kovačič Čelofiga Anita 2020 Informatologija 53. 1/2 (2020): 37-52.  Roles and status of communication experts in the Police
Kovačič Tine 2020 Journal of intellectual disability research (2020): 1-14.  The impact of multicomponent programmes on balance and fall reduction in adults with intellectual disabilities : a randomised trial
Tomaž Lenart 2019 The Challenges of Social Gerontology (2019). Attitude towards modern technologies in the elderly
Berčan Mateja 2019 Journal of Educational and Social Research 9. 2 (2019): 67-71. Intergenerational Learning: A Cornerstone of Quality Aging
Kovačič Tine 2019 Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa 67. 3/4 (2019): 152-158. Vpliv gibalnih programov Specialne olimpiade Slovenije na izboljšanje gibljivosti ramenskega obroča odraslih oseb z intelektualno motnjo
Hawlina Maja 2019 Monitor ISH 21. 2 (2019): 123-144. Urbane kritične intervencije v prepletu javnega prostora in družbe spektakla
Žmauc  Tanja 2019 Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 70. 4 (2019): 265-272. Work ability index in Slovenian hospital nurses aged over fifty years
Kovačič Tine 2019 Kakovostna starost 22. 3 (2019): 71-93. Učinki vadbenih programov specialne olimpiade na telesno zdravje odraslih ljudi z intelektualno in razvojno motnjo
Kovačič Tine 2019 Kakovostna starost 22. 3 (2019): 71-93. Učinki vadbenih programov specialne olimpiade na telesno zdravje odraslih ljudi z intelektualno in razvojno motnjo
Kryžanowski Špela 2019 Urbani izziv 30. 2 (2019): 59-69. Primerjalna analiza med izbranimi priporočili fengshuijske šole oblike, jezikom vzorcev Alexandra in sodelavcev ter spoznanji okoljske psihologije
Pavšič Jerica 2019 Monitor ISH 21. 1 (2019) Upodobitve generala Maistra v ilustriranih pripovedih za mladino
Petrović Jesenovec Borut 2019 Monitor ISH 21. 1 (2019) Vzpostavitev komunističnega totalitarnega režima – primerjava med prevzemom oblasti v Rusiji oktobra 1917 in v Sloveniji februarja 1943
Čakalič Aleš 2019 Časopis za kritiko znanosti 47. 277 (2019): 203-225. Kozmopolitski humanizem v filmih hrvaškega režiserja Daliborja Matanića
Sonja Zoranić 2018 Acta medica Croatica 72. 3 (2018): 345-349. Retrospective analysis of central retinal vein and branch occlusion in the dubrovnik-neretva county
Sonja Zoranić 2018 Journal of Clinical Research and Ophthalmology 5. 2 (2018): 025-029. Epidemiolgy of Rhegmatogenous Retinal Detachment in Dubrovnik-Neretva County
Navernik Ignac 2018 Poligrafi 23. 89/90 (2018): 75-98. Cerkev kot globalni sindikat ubogih: Teološka izhodišča
Kraner Kaja 2018 Časopis za kritiko znanosti 46. 272 (2018): 42-61. Ambivalentna vloga sodobne umetnosti in nevladne sfere
Bejtullahu Alma 2018 Ženskost v glasbi skladateljic po 1918 : pogledi nekaterih manjših glasbenih kultur Evrope (2018): 91-107 Sodobne skladateljice na Kosovu : od kod prihajajo in kam gredo?
Kraner Kaja 2018 Časopis za kritiko znanosti 46. 272 (2018): 15-30. Kulturna politika kot tehnologija vladanja : med gospodarsko in socialno politiko. Časopis za kritiko znanosti
Kotnik Julija 2018 Monitor ISH 20. 2 (2018): 71-93. Vpliv filma na dojemanje posameznika
Jovan Nežka 2018 Monitor ISH 20. 2 (2018): 95-113. Teorije iger z gledišča ludističnih praks
Županić Mara 2018 Collegium Antropologicum 42. 4 (2018): 241–248. Relationship Between Functional Disabilities and Home Care Needs of Elderly in the City of Zagreb
Telebuh Mirjana 2018 Hrvatska revija za Rehabilitacijska istraživanja 54. 2 (2018): 49-58. Kvaliteta života osoba u subakutnoj i kroničnoj fazi oporavka nakon moždanog udara
Bertić Želimir 2018 Collegium Antropologicum 42. 3 (2018): 181-192. Globalization, Ageing Process and Attitudes of Younger Generations to Ageing
Globokar Klavdija 2018 Kakovostna starost 21. 1 (2018): 25-33. Prilagoditvena strategija partnerjev dementnih po odhodu v institucionalno oskrbo
Canjuga Irena 2018 Socijalna psihijatrija 46. 3 (2018): 229-250. Razlike u samoprocjeni samopoštovanja, socijalne i emocionalne usamljenosti s obzirom na sociodemografske karakteristike starijih osoba
Periček Krapež Vesna 2017 ANTHROPOS 49. 1-2 (2017): 159-170. Pomen premika paradigme od redukcionizma na emergetizem za zdravstvo, zdravljence in zdravljenje
Isrow Zachary 2017 Journal of Arts and Humanities 6. 6 (2017): 84-94. Defining Art and Its Future
Pucelj Maja 2017 Poligrafi 22. 85-86 (2017): 155-174. Islamophobia and Xenophobia in Slovenia Through the Eyes of Covered Muslim Women 
Görgner Janez 2017 Kakovostna starost 20. 3 (2017): 3-14. Rojstvo otrok s posebnimi potrebami in pot k osamosvojitvi v starosti njihovih staršev
Sajko Melita 2016 Journal of Hygienic Engineering and Design 15. 2 (2016): 23-30.  Informatics survey of University students about the role of risk factors for the emergence of chronical diseases
Kandrič Irena 2016 Bogoslovni vestnik 76. 1 (2016): 165 - 175. Ptujska Gora: komparacija slovenskega romarskega kraja s Fartacekovim modelom konstrukcije svetega prostora
Bejtullahu Alma 2016 Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 45. 2 (2016): 159-176 Glasba in ples narodnih manjšin v Sloveniji : nacionalna identiteta, eksotika, past stroke
Hostnik Bernarda 2015 Quo Vadis Ageing? Social gerontology; Alma Mater Europaea (2015): 333-344. The Inclusion Criteria for Anabolic Treatment of Osteoporosis of the Elderly With Fragility Hip Fracture
Görgner Janez 2015 Quo Vadis Ageing? Social gerontology; Alma Mater Europaea (2015): 67-86. Effect of Communication on the Empowerment in a Multigenerational Family
Kreuh Nives 2015 Vzgoja in izobraževanje 66. 2-3 (2015): 29-35. Na poti k e-kompetentni šoli preko E-šolstva, E-učbenikov in e-Šolske torbe
Globokar Klavdija 2014 Media, Culture and Public Relations 5. 2 (2014): 171-185. Young People's Relationship and Communication With the Elders