Disertacije in objavljeni članki

DISERTACIJE

AMEU - ECM

AMEU - ISH


OBJAVLJENI ČLANKI

Priimek Ime Leto publikacije Publikacija Končni naslov
Kotnik Julija 2018 Monitor ISH 20. 2 (2018): 71-93. Vpliv filma na dojemanje posameznika
Jovan Nežka 2018 Monitor ISH 20. 2 (2018): 95-113. Teorije iger z gledišča ludističnih praks
Županić Mara 2018 Collegium Antropologicum 42. 4 (2018): 241–248. Relationship Between Functional Disabilities and Home Care Needs of Elderly in the City of Zagreb
Telebuh Mirjana 2018 Hrvatska revija za Rehabilitacijska istraživanja 54. 2 (2018): 49-58. Kvaliteta života osoba u subakutnoj i kroničnoj fazi oporavka nakon moždanog udara
Bertić Želimir 2018 Collegium Antropologicum 42. 3 (2018): 181-192. Globalization, Ageing Process and Attitudes of Younger Generations to Ageing
Globokar Klavdija 2018 Kakovostna starost 21. 1 (2018): 25-33. Prilagoditvena strategija partnerjev dementnih po odhodu v institucionalno oskrbo
Canjuga Irena 2018 Socijalna psihijatrija 46. 3 (2018): 229-250. Razlike u samoprocjeni samopoštovanja, socijalne i emocionalne usamljenosti s obzirom na sociodemografske karakteristike starijih osoba
Periček Krapež Vesna 2017 ANTHROPOS 49. 1-2 (2017): 159-170. Pomen premika paradigme od redukcionizma na emergetizem za zdravstvo, zdravljence in zdravljenje
Isrow Zachary 2017 Journal of Arts and Humanities 6. 6 (2017): 84-94. Defining Art and Its Future
Pucelj Maja 2017 Poligrafi 22. 85-86 (2017): 155-174. Islamophobia and Xenophobia in Slovenia Through the Eyes of Covered Muslim Women 
Görgner Janez 2017 Kakovostna starost 20. 3 (2017): 3-14. Rojstvo otrok s posebnimi potrebami in pot k osamosvojitvi v starosti njihovih staršev
Kandrič Irena 2016 Bogoslovni vestnik 76. 1 (2016): 165 - 175. Ptujska Gora: komparacija slovenskega romarskega kraja s Fartacekovim modelom konstrukcije svetega prostora
Hostnik Bernarda 2015 Quo Vadis Ageing? Social gerontology; Alma Mater Europaea (2015): 333-344. The Inclusion Criteria for Anabolic Treatment of Osteoporosis of the Elderly With Fragility Hip Fracture
Görgner Janez 2015 Quo Vadis Ageing? Social gerontology; Alma Mater Europaea (2015): 67-86. Effect of Communication on the Empowerment in a Multigenerational Family
Kreuh Nives 2015 Vzgoja in izobraževanje 66. 2-3 (2015): 29-35. Na poti k e-kompetentni šoli preko E-šolstva, E-učbenikov in e-Šolske torbe
Globokar Klavdija 2014 Media, Culture and Public Relations 5. 2 (2014): 171-185. Young People's Relationship and Communication With the Elders