Page background

Pedagoški sodelavci

PREDSTOJNICA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA MANAGEMENT POSLOVNIH SISTEMOV (I. in II. stopnja)
Doc. dr. Barbara Toplak Perovič
E: barbara.toplak@almamater.si
PREDSTOJNIK ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV
Doc. dr. Gregor Pivec
E: gregor.pivec@almamater.si
PREDSTOJNICA  ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA SOCIALNA GERONTOLOGIJA (I. in II. stopnja)
Red. prof. dr. Jana Goriup
E: jana.goriup@almamater.si
PREDSTOJNIK  ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA SOCIALNA GERONTOLOGIJA (III. stopnja)
Red. prof. dr. David Bogataj 
E: david.bogataj@almamater.si
VODJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA FIZIOTERAPIJA (I. stopnja)
mag. Mladen Herc
E: mladen.herc@almamater.si
PREDSTOJNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA FIZIOTERAPIJA (III. stopnja)
Red. prof. dr. Tadej Strojnik, dr. med. 
E: tadej.strojnik@almamater.si
VODJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA
Viš. pred. Edvard Jakšič, mag.
E: edvard.jaksic@almamater.si
PREDSTOJNIK  ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV  ZA ARHIVISTIKO IN DOKUMENTOLOGIJO
Izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc
E: peter.klasinc@almamater.si
PREDSTOJNIK ODDELKA ZA SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
izr. prof. dr. Matej Mertik
E: matej.mertik@almamater.si
PREDSTOJNICA  ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA  ZA EKOREMEDIACIJE
Doc. dr. Tanja Bagar
E: tanja.bagar@almamater.si
PREDSTOJNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA EVROPSKE POSLOVNE ŠTUDIJE IN PROJEKTNI MANAGEMENT
Red. prof. dr. Mladen Radujković
E: mladen.radujkovic@almamater.si
PREDSTOJNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA STRATEŠKI KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT
Doc. dr. Božidar Veljković
E: bozidar.veljkovic@almamater.si
DEKAN ALMA MATER EUROPAEA AKADEMIJE ZA PLES
Doc. dr. Svebor Sećak
E: svebor.secak@almamater.si
DEKAN ALMA MATER EUROPAEA – FAKULTETE ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ
prof. dr. Lenart Škof
E: lenart.skof@almamater.si