Strateški komunikacijski managementDoktorski študij v programu Strateški komunikacijski management je interdisciplinarni študij, ki je usmerjen k novim strateškim managerskim vrednotam (osebne, medkulturne, gospodarske, politične, kulturne, umetnostne, verske, zdravstvene, znanstvene, globalne, regionalne, nacionalne in lokalne) in novim predmetnim študijskim disciplinam.

Zakaj izbrati študij strateškega komunikacijskega managementa?

Študijski program slušateljem podaja temeljna teoretična, metodološka znanja, spretnosti in kompetence s področja strateškega managementa. Študenti s študijem prejmejo specializirana in interdisciplinarna komunikacijska znanja, potrebna za upravljanje in vodenje na vseh stopnjah managerskega procesa.

Govorilne in informativne ure v zvezi z doktorskim študijem v programu  Strateški komunikacijski management potekajo pri predstojniku študija red. prof. dr. Mariu Plenkoviću, in sicer v terminih objavljenih seminarjev oz. po dogovoru.

Prosim  za predhodno najavo po e pošti: mario.plenkovic@almamater.si ali mplenkovic2@yahoo.com


Predmetniki

1. semester
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS
1 Komunikacijski management prof. dr. Mario Plenković, doc. dr. Daria Mustić in gostujoči profesorji 12
2 Kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metode v komunikacijskem managementu doc. dr. Tomaž Kramberger, doc. dr. Mira Hercigonja – Szekeres, red. prof. dr. Mario Plenković in gostujoči profesorji 12
3 Metodologija izdelave znanstvenega dela izr. prof. dr. Jurij Toplak, doc. dr. Mira Hercigonja – Szekeres in gostujoči profesorji 6
Skupaj 30
2. semester
zap. št. Enota Nosilec ECTS
4 Komunikologija (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji) red. prof. dr. Mario Plenković, doc. dr. Daria Mustić in gostujoči profesorji 8
5 Informacijske, komunikacijske in multimedijske tehnologije red. prof. dr. Vitomir Grbavac, red. prof. dr. Brano Markič in gostujoči profesorji 8
6.1 Individualno raziskovalno projektno delo na področju strateškega  komunikacijskega managementa – praktikum I Koordinator in vodja doktorskega študija in gostujoči profesorji 8
6.2 - 6.4 Izbirni projektni seminar Gostujoči profesorji 6
Skupaj 30

 

Izbirni projektni seminarji 2. semestra
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS
6.2 Internet in socialno omrežje v komunikacijskem managementu red. prof. dr. Vitomir Grbavac in gostujoči profesorji 6
6.3 Politologija komunikacijskega managementa  (politično komuniciranje) doc. dr. Božidar Veljković in gostujoči profesorji 6
6.4 Persuazivna komunikologija doc. dr. Ljubica Bakić – Tomić in gostujoči profesorji 6

 

3. semester
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS
7 Management vodenja in upravljanja projektov red. prof. dr. Mladen Radujković in gostujoči profesorji 10
8 Medijska komunikologija in odnosi z javnostmi red. prof. dr. Mario Plenković, izr. prof. dr. Zdravko Šorđan, doc. dr. Daria Mustić in gostujoči profesorji 10
9 Individualno raziskovalno projektno delo na področju komunikacijskega managementa – PRAKTIKUM II (Case Study) Vsi predavatelji na študiju in gostujoči profesorji 10
Skupaj 30
4. semester
zap. št. Enota Nosilec ECTS
10 Korporativni in krizni komunikacijski management red. prof. dr. Ksenija Čulo in gostujoči profesorji 12
11 Javnost red. prof. dr. Mario Plenković, doc. dr. Daria Mustić in gostujoči profesorji 6
12.1-12.6 Izbirni projektni seminar I Gostujoči profesorji 6
12.1-12.6 Izbirni projektni seminar II Gostujoči profesorji 6
Skupaj 30

 

Izbirni projektni seminarji 4. semestra
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS
12.1 Mednarodni odnosi  izr. prof. dr. Cirila Toplak in gostujoči profesorji 6
12.2 Management in razvoj človeških virov red. prof. dr. Vidoje Vujić in gostujoči profesorji 6
12.3 Inovativno korporativno komuniciranje doc. dr. Ljubica Bakić – Tomić in gostujoči profesorji 6
12.4 Informacijske in komunikacijske tehnologije v komunikacijskem managementu red. prof. dr. Brano Markić in gostujoči profesorji 6
12.5 Komunikacijsko pravo, svetovanje, lobiranje in etika komunikacijskega managementa red. prof. dr. Šime Ivanjko, red. prof. dr. Ludvik Toplak in gostujoči profesorji 6
12.6 Komunikacijski marketing in oglaševanje red. prof. dr. Ksenija Čulo in gostujoči profesorji 6

 

5. semester
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS
13 Metodologija priprave doktorske disertacije Mentorji in gostujoči profesorji 16

14

Komunikacijska industrija doc. dr. Suzana Žilič Fišer in gostujoči profesorji 6
15.1-15.2 Izbirni projektni seminar Gostujoči profesorji 8
Skupaj 30

 

Izbirni projektni seminarji 5. semestra
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS
15.1 Management in vodenje (Leadership) red. prof. ddr. Marija Ovsenik in gostujoči profesorji 8
15.2 Grafično oblikovanje medijskih kampanj red. prof. dr. Mario Plenković, doc. dr. Daria Mustić in  gostujoči profesorji 8
 
 
6. semester
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS
13 Priprava doktorske disertacije Mentorji in gostujoči profesorji 24

14

Individualno raziskovalno projektno delo na področju komunikacijskega managementa (Case Study) Mentorji, vodja doktorskega študija in gostujoči profesorji 6
Skupaj 30
 

 

Prednosti študija

Individualen pristop

Pri študiju sodelujejo priznani strokovnjaki iz prakse, ki na študente prenašajo svoje izkušnje ob konkretnih primerih. Študij poteka v majhnih skupinah, kjer je pretok znanja od predavatelja do študenta neposreden.

Vsa predavanja Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.          

Zaposljivost

Doktorji znanosti z  znanstvenega področja komunikologije  se lahko zaposlijo kot vodilni strokovnjaki na naslednjih področjih:

 • odnosi z javnostmi, lastniki PR agencij
 • vodenje medijskih, gospodarskih in političnih kampanj,
 • upravljanje kriznega komuniciranja,
 • korporativno komuniciranje,
 • tiskovna predstavništva korporacij in političnih skupin,
 • komunikološko raziskovanje,
 • komunikologija, delo na inštitutih in visokošolskih zavodih (komunikološki raziskovalci),
 • strateško-komunikacijsko svetovanje,
 • komunikacijske analize konkurence (benchmarking in SWOT analiza),
 • strateško komuniciranje v turizmu ipd.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: doktor znanosti / doktorica znanosti, znanstveno področje komunikologije (komunikacijski management)
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor
 • ZAČETEK PREDAVANJ: Oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja