Erasmus+ mobilnost za študente

Erasmus+ ni mus, pomaga pa!

Alma Mater Europaea – ECM želi študentom in mladim diplomantom omogočiti dragocene izkušnje iz tujine, ki jim bodo za njihovo prihodnjo študijsko in poklicno pot dale dolgoročne pozitivne izkušnje za njihov osebni in strokovni razvoj, ter s tem boljše poklicne možnosti, samoiniciativnost, znanje tujih jezikov in okrepljeno medkulturno zavest. V okviru programa Erasmus+, ki je financiran s strani Evropske komisije, lahko greste na študijsko izmenjavo na partnersko univerzo ali opravljate prakso v tujini ter za to prejmete štipendijo.

Mobilnost študentov in mladih diplomantov

Program Erasmus+ študentom omogoča mobilnost v trajanju do 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in prakse.

Mobilnosti za namen prakse se lahko udeležijo tudi »mladi« diplomanti (»mladi« magistranti, »mladi« doktoranti), če vseh mesecev ne izkoristijo v času študija z veljavnim statusom. Vendar se morajo za to prijaviti v času zadnjega leta študija, ko še imajo status študenta, njihovo usposabljanje pa mora biti izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja (magistriranja oz. doktoriranja).

Trajanje mobilnosti

  • mobilnost za namen študija traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev
  • mobilnost za namen prakse traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.
  • mobilnost doktorskih študentov: doktorski študenti imajo možnost dolgoročne mobilnosti študija ali prakse (kot navedeno zgoraj, po mesecih) ali kratkoročne mobilnosti, kar pomeni, da mora mobilnost trajati minimalno 5 dni in maksimalno 30 dni.

Dolžina mobilnosti je odvisna od razpoložljivih sredstev.

Sodelujoče države

  • članice Evropske unije,
  • Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Makedonija in Srbija.

Covid - 19

V primeru, da fizična mobilnost ni mogoča, se priporoča izvedba kombinirane mobilnosti, torej fizične in virtualne. Možna je tudi izvedba le virtualne mobilnosti. Za več informacij kontaktirajte Mednarodno pisarno AMEU oz. erasmus@almamater.si

 

Več informacij o programu najdete v razpisu in na spletni strani Nacionalne agencije CMEPIUS. Prijavite se lahko tukaj. Za dodatna pojasnila kontaktirajte Mednarodno pisarno Alma Mater na erasmus@almamater.si