Knjižnica

Alma Mater ima dve osrednji knjižnici:

 • Knjižnico AMEU - ISH v Ljubljani s preko 9000 knjižnimi enotami (akronim ISHLJ) in
 • Knjižnico AMEU - ECM (akronim ESM)

Knjižnica ECM ima 4 oddelke - izposojevališča na vseh lokacijah:

 • Lendavska ulica 9, Murska Sobota
 • Ferrarska ulica 30, Koper
 • Dunajska ulica 158, Ljubljana
 • Slovenska ulica 17, Maribor

V knjižnicah Alma Mater izposojamo literaturo z različnih področij, predvsem tistih, ki se nanašajo na naše študijske programe.

Vsi študenti Alma Mater imajo omogočen dostop do knjižnice s študentsko izkaznico Alma Mater ali Potrdilom o vpisu. Dostop do knjižničnega gradiva imajo tudi vsi visokošolski učitelji Alma Mater.

ODPIRALNI ČAS KNJIŽNICE ECM

LOKACIJA: Slovenska ulica 17, Maribor

PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK, PETEK

9.00-11.00 in 13.00-16.00

SREDA

10.00-12.00 in 14.00-17.00

POLETNI ODPIRALNI ČAS

Na lokaciji Maribor bo knjižnica odprta:

JULIJ in AVGUST: od ponedeljka do petka: 9.00–10.30 ter 13.00–15.00

Čitalnica bo odprta vsak delovni dan med 8.00 in 16.00.

Od 24. 7. do 4. 8. 2023 bo knjižnica ZAPRTA.

(za nujne zadeve bomo na voljo po predhodnem dogovoru na: knjiznica@almamater.si)

Kontakt:

Anja Kotnik, vodja knjižnice

E-naslov: knjiznica@almamater.si

Telefon: +386 59 335 078

V kolikor katere izmed knjig na katerikoli izmed lokacij ni, vam jo pomagamo poiskati in jo pošljemo na dom (glej navodila za pošiljanje po pošti).


ODPIRALNI ČAS KNJIŽNICE ISH

LOKACIJA: Dunajska 158, Ljubljana

TOREK

13.30 – 15.30

SREDA

13.30 – 15.30

ČETRTEK

13.30 – 15.30
 

E-naslov: knjiznica@almamater.si
Telefon: +386 59 335 078

Izven uradnega odpiralnega časa knjižnice se lahko študentje po dodatne informacije in prevzem gradiva oglasijo v referatu pri Tanji Svetek Milanović v času uradnih ur. Pri tem je potrebna predhodna najava preko telefona ali na e-mail naslov: knjiznica@almamater.si.


ČITALNICE

Na vseh štirih lokacijah študija so študentom na voljo tudi čitalniški prostori, ki omogočajo samostojno učenje ali skupinsko delo.

ODPIRALNI ČAS ČITALNIC

LOKACIJA: Slovenska ulica 17, Maribor

PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK, PETEK

8.00 -16.00

SREDA

9.00 -17.00

LOKACIJA: Lendavska ulica 9, Murska Sobota

PONEDELJEK - PETEK

9.00 -11.00 in 14.00 - 16.00

LOKACIJA: Ferrarska ulica 30, Koper 

PONEDELJEK - PETEK

9.00 -11.00 in 14.00 - 16.00

LOKACIJA: Dunajska ulica 158, Ljubljana

PONEDELJEK - PETEK

9.00 -11.00 in 14.00 - 16.00

IZPOSOJEVALIŠČA

Na dislokacijah so organizirana izposojevališča, kjer lahko člani knjižnice prevzemajo želeno gradivo.

Odpiralni čas:

Študent lahko gradivo iz knjižnice v Mariboru prevzame na izposojevališčnih mestih v Ljubljani, Kopru in Murski Soboti v referatu v času uradnih ur. Gradivo lahko prevzamejo v roku 3 delovnih dni po prejemu obvestila.

Član lahko gradivo izjemoma naroči tudi po pošti na dom.


IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Za izposojo gradiva je obvezna študentska izkaznica ali potrdilo o vpisu.

1. IZPOSOJA NA DOM

Rok izposoje je 21 dni, izjemoma 14 ali 7 dni.

Izposojo gradiva je mogoče podaljšati pred iztekom roka izposoje preko Moje knjižnice, po elektronski pošti knjiznica@almamater.si ali po telefonu 059 335 078.

Prevzem rezerviranega gradiva za drugo osebo je mogoč s pooblastilom ter osebnim dokumentom.

2. ČITALNIŠKA IZPOSOJA

Določene vrste gradiva (revije, neknjižno gradivo, diplomska, magistrska in doktorska dela ter knjige z oznako ZA ČITALNICO) si študenti lahko izposodijo samo za čitalnico v odpiralnem času knjižnice. Vrniti jih je potrebno v istem dnevu.


UPORABA ČITALNIŠKIH PROSTOROV

Na vseh lokacijah so na voljo čitalnice, ki so odprte za študente v odpiralnem času knjižnice oz. med 8. in 16. uro. Vsako čitalniško mesto je opremljeno z iPadi, preko katerih lahko študenti iščejo gradivo. Na voljo je 10 čitalniškim mest na lokaciji v Mariboru, v Ljubljani, v Murski Soboti in 6 čitalniških mest v Kopru.

Vsa vprašanja v zvezi z gradivom in članstvom pošljite na e-naslov knjiznica@almamater.si.


NAVODILA ZA IZPOSOJO ELEKTRONSKIH VIROV

Alma Mater omogoča dostop do elektronskih baz WoS, Emerald in ProQuest. Do elektronskih virov se dostopa z enakim uporabniškim imenom in geslom kot za ostale informacijske storitve na Alma Mater (kot je za VIS). Podrobna navodila za dostop do elektronskih virov so opisana tudi v IKT navodilih, ki so objavljena v VISu pod Gradiva - Druga gradiva.

Emeraldinsight
Obiščete spletno stran https://www.emerald.com/insight in kliknete LOGIN v desnem zgornjem kotu.

ProQuest
Na strani https://search.proquest.com/shibbolethlogin izberete institucijo ECM (spustni seznam). Ta vas poveže na stran za vpis.

SCOPUS
Obiščite povezavo https://www.scopus.com/ in izberete Login in Login via your institution: Other institution.

V prostorih Univerzitetne knjižnice Maribor in Narodne in univerzitetne knjižnice lahko preko Eduroam omrežja (navodila za namestitev svojega certifikata najdete TUKAJ) dostopate do vseh e-virov (seznam e-virov UKM najdete TUKAJ, seznam e-virov NUK pa TUKAJ).

PEDro
PEDro je bil zasnovan za podporo praksi fizioterapije, ki temelji na dokazih. Omogoča hiter dostop do najboljših raziskav, ki ocenjujejo učinke fizioterapevtskih posegov. Dostop je brezplačen in omogočen vsem študentom ter predavateljem preko naslednje povezave: https://pedro.org.au/

ISKANJE PO COBISS+


BIBLIOGRAFIJE

V knjižnici Alma Mater Europaea-ECM in v knjižnici Alma Mater Europaea-ISH skrbimo za vnos bibliografij raziskovalcev oz. zaposlenih na Alma Mater Europaea in zaposlenih raziskovalcev, ki sodelujejo v okviru projektov Alma Mater Europaea (za čas trajanja projekta in za gradivo, vezano na projekt).

Vse v zvezi z bibliografijo je potrebno poslati na e-naslov knjiznica@almamater.si .

Za vodenje bibliografije mora raziskovalec bibliotekarju obvezno predložiti primarni vir in sicer:

 • za objavljena tiskana dela fizični izvod gradiva,
 • za objave v elektronski obliki natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave,
 • za izvedena dela dokazila o izvedenem delu (npr. potrdilo univerze o gostujočem predavanju, program konference itd.),

   

Avtor je odgovoren za pravilno razvrstitev bibliografskih enot. Določiti mora tipologijo, ki je v skladu s tipologijo dokumentov (za podrobni opis tipologije glejte šifrant na: http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf). 

Avtor sproti spremlja svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembe in popravke sporoča v knjižnico.

Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE OBSEGA:

 • neobjavljenih gradiv (»izročkov«) za posvetovanja, simpozije, konference,
 • prijavne dokumentacije na razpise,
 • organizacije konferenc,
 • daljših gostovanj na tujih univerzah,
 • novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh inštitucij,
 • polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
 • kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
 • študijskih programov,
 • različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
 • nagrad,
 • anonimnega recenzenstva.

Pomembne povezave:


NOVO V AMEU KNJIŽNICI 


SPLETNI VPIS (NAVODILA)


KNJIŽNIČNI RED 


O KNJIŽNICI AMEU - ISH 


 


NAVODILA ZA IZPOSOJO ELEKTRONSKIH VIROV