Prijava za vpis

Odprt je drugi prijavni rok za vpis na vse dodiplomske in podiplomske študijske programe na Alma Mater.

Drugi prijavni rok za izredni študij (za vse programe razen za visokošolski študijski program Zdravstvena nega in Socialna gerontologija)


Dodiplomski študij

Drugi prijavni rok za izredni študij (za vse programe razen za visokošolski študijski program Zdravstvena nega in Socialna gerontologija)

Drugi prijavni rok: 12. 7. 2022 do 16. 9. 2022

Drugi prijavni rok za redni in izredni visokošolski študijski program Zdravstvena nega in Socialna gerontologija

Drugi prijavni rok: 19. 8. 2022 – 23. 8. 2022


Podiplomski študij

Prvi prijavni rok: 12. 7. 2022 do 16. 9. 2021