Pogoji za vpis: Študij BALETA

Na študij BALETA se vpišejo lahko vsi, ki:

• so končali srednjo šolo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo in srednjo baletno šolo oziroma ustrezno baletno izobrazbo o čem odloča komisija,
• za kandidate ni starostne omejitve,
• vpišejo se lahko sedanji in bivši plesalci / pedagogi in koreografi kot tudi mladi po zaključku baletne šole, ki želijo pridobiti visokošolsko diplomo s področja baleta.
• Kandidatom, ki so končali / obiskovali Višjo baletno šolo Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani ali pa podobno institucijo v tujini bodo, na podlagi vloge za priznavanje formalnega in neformalnega izobraževanja, priznani določeni izpiti po odločbi Študijske komisije, ki bo odločala na podlagi primerjave študijskih programov oziroma dokazil o pridobljenih znanjih in kompetencah.

Kandidati morajo predložiti naslednja dokazila:

• Overjeno fotokopijo spričevala o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu oz. overjeno srednješolsko diplomo;
• Overjena fotokopija letnega spričevala za 3. in 4. letnik
• Dokazilo o uspešno končani srednji baletni šoli ali ustrezno baletno izobrazbo o čem odloča komisija.
• Kandidati morajo aktivno komunicirati v angleškem jeziku – pogovor / razumevanje pisnega teksta.

Vso dokumentacijo morajo kandidati dostaviti na:

AMEU – Akademija za ples
Slovenska ulica 17
2000 Maribor

Prijave za študij potekajo preko naslednje povezave: http://portal.evs.gov.si/prijava/

V primeru vprašanj nas lahko kontaktirate na e-mail: eneja.kovacic@almamater.si ali na gsm: 040 473 470 pa tudi na svebor.secak@almamater.si

SPREJEMI ZA SMER BALET:

25.5, 13.7., 14.9. in 28.9., ob 10. uri, na Neubergerjevi 31 v Ljubljani.

KANDIDATI NA SPREJEMU NE OPRAVLJAJO PRAKTIČNEGA PLESNO/KOREOGRAFSKEGA DELA IZPITA. KOMISIJA BO NA PODLAGI DOKUMENTACIJE IN INTERVJUJA OCENILA NJIHOVE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI IN POTENCIAL ZA ŠTUDIJ BALETA.