Pogoji za vpis: Sodobni ples

Na študij SODOBNEGA PLESA se vpišejo lahko vsi, ki:

• so končali srednjo šolo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo
• opravijo preizkus nadarjenosti

Kandidati morajo predložiti naslednja dokazila:

• Overjeno fotokopijo spričevala o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu oz. overjeno srednješolsko diplomo;
• Overjena fotokopija letnega spričevala za 3. in 4. letnik
• Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 1. maju tekočega leta, lahko izda družinski - splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi to.

Vso dokumentacijo morajo kandidati dostaviti na:

AMEU – Akademija za ples
Slovenska ulica 17
2000 Maribor

Prijave za študij potekajo preko naslednje povezave: http://portal.evs.gov.si/prijava/

V primeru vprašanj nas lahko kontaktirate na e-mail: eneja.kovacic@almamater.si ali na gsm: 040 473 470 pa tudi na svebor.secak@almamater.si

Preizkus nadarjenosti

Preizkus nadarjenosti bo potekal 25.5, 13.7., 14.9. in 28.9., ob 10. uri, na Neubergerjevi 31 v Ljubljani.

Vsak kandidat pripravi približno 2-minutno solo plesno točko, ki jo odpleše pred tričlansko komisijo. Kandidat sam priskrbi glasbo za plesno točko, ki jo prinese na enem izmed standardnih medijev (najbolje na zgoščenki (CD)  ali USB ključku v mp3 formatu. Prinese lahko tudi lasten predvajalnik oz. tablico). Solo točko lahko opravi tudi brez glasbene spremljave.

Kandidati prinesete s seboj še življenjepis in portfolio dosežkov na plesnih predstavah, tekmovanjih, objavljene kritike in predstavitve podobnih plesnih in drugih umetniških dosežkov.