POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili najmanj 90 ECTS študijskih obveznosti iz prvega in drugega letnika ter pridobili soglasje k temi doktorske disertacije na Senatu ISH.