Akademske smernice za boljše načrtovanje in vodenje projektov v Evropi


Alma Mater je partner projekta EUPM – Improving EU funds management, ki združuje univerze iz sedmih različnih držav Europe. Namen projekta je opredelitev inovativne in skupne akademske poti za boljše načrtovanje in vodenje projektov v Evropi.

Na dvodnevnem dogodku v Kopru so strokovnjaki razpravljali o učinkovitem vodenju projektov, kar je postala kritična spremenljivka pri doseganju ciljev EU in nacionalnih strategij ter pri reševanju trenutnih pandemičnih kriz. »Cilj projekta je povečati zaposlitvene možnosti študentov v dinamičnem in privlačnem sektorju z izboljšanjem njihovih veščin in sposobnosti pri vodenju projektov, ki jih financira EU ter obogatiti visokošolski sektor z novo, skupno in inovativno akademsko potjo za izboljšanje njegove usklajenosti z naraščajočim tržnim povpraševanjem po kvalificiranih vodjih projektov EU,« pove vodja projekta s strani Alma Mater prof. dr. Mladen Radujković, vodilni svetovni strokovnjak na področju projektnega managementa.

Na gospodarski in socialni ravni bo projekt izboljšal zmogljivosti organizacij za upravljanje projektov, ki jih financira EU, in zagotovil učinkovite rezultate za boljši prispevek k doseganju programov in strategij v smislu gospodarskih, socialnih in okoljskih ciljev. Na višji izobraževalni ravni pa bodo glavni rezultati izboljšanje usklajenosti sistema visokega šolstva na vse večje povpraševanje po usposobljenih EU projektnih menedžerjih.