ALMA MATER EUROPAEA ECM NA MEDNARODNI KONFERENCI NA KITAJSKEM


Na povabilo kitajskih univerz in vladnih institucij je predsednik Alma Mater Europaea ECM prof. dr. Ludvik Toplak predaval na mednarodni konferenci o tehnološkem in poslovnem sodelovanju med Kitajsko in državami Centralne in vzhodne Evrope, China- CEEC.

Velika mednarodna konferenca je posvečena pomenu inovacij v mednarodnem prenosu znanja. Prvo predavanje, za javno sfero namenjeno izobraževanju in znanosti,   je prof. Toplak posvetil pomenu pluralizma in  mednarodne konkurence za učinkovito, relevantno, kakovostno in racionalno visokošolsko izobraževanje. Povdaril je, da je za razvoj akademskega sodelovanja, izmenjavo znanja in izkušenj med Evropo in Kitajsko,  potrebno harmonizirati visokošolske sisteme na evro azijskem nivoju, podobno kot je to Evropa isvedla z bolonjskim sistemom znotraj Evrope. Posebej je povdaril pomen varovanja intelektualne lastnine, saj je znanje hitro pokvarljiva roba, ki terja visoke investicije in osebno spodbudo.

V drugem predavanju, ki je bilo namenjeno  poslovnemu  in tehnološkemu sodelovanju ter pomenu inovacij in talentov, je prof. dr. Ludvik Toplak povdaril, da je pluralizem  in konkurenca v izobraževanju  pogoj za inovativno in konkurenčno ekonomijo. Najboljši primer je prav Kitajska, ki se je dveh desetletjih notranje konkurenčnosti v izobraževanju in znanosti, glede tehnološke inovativnosti povzpela v svetovni vrh in s tem tudi v mednaroni konkurenčnosti gospodarstva. Posebej je predstavil možnosti in potenciale evropske akademske sfere za skupni razvoj  inovativne ekonomije na primeru Alma Mater Europaea.

 

Galerija