ALMA MATER NA KONFERENCI O INOVACIJAH V IZOBRAŽEVANJU V PORTU


Predstavniki Alma Mater Europaea – ECM se v Portu na Portugalskem udeležujejo mednarodne konference na temo inovacij v izobraževanju, ki poteka ob zaključku raziskovalnega projekta Hybrid Lab Network.

Hybrid Lab Network sestavljajo štiri priznane evropske institucije: IMBC (Portugalska), STICHTING WAAG SOCIETY (Nizozemska), ALMA MATER EUROPAEA (Slovenija) in UNIVERZA AALTO (Finska).

Konzorcij združuje multidisciplinarnost področij umetnosti, znanosti, tehnologije in humanistike, z namenom spodbujanja inovacij in dobrih praks za visokošolsko izobraževanje. Razprave so namenjene snovanju dejanskih ukrepov glede tega, kaj bi moralo biti visokošolsko izobraževanje v prihodnosti: inovativnost, avtonomija, prožnost kurikuluma ter sodelovalni in trajnostni pristopi.

Prednostni nalogi projekta, specifični za področje, sta spodbujanje in nagrajevanje odličnosti pri poučevanju in razvoju spretnosti ter odpravljanje vrzeli in neusklajenosti v spretnostih.

Galerija