Alumni klub Alma Mater vabi: Interdisciplinarni pristop k aktivnemu in kvalitetnemu staranju


Alumni klub Alma Mater v četrtek, 7. 6 2018, ob 17. uri vabi na predavanje Interdisciplinarni pristop k aktivnemu in kvalitetnem staranju. Vabljeni vsi nekdanji študentje Alma Mater, aktivni študentje, učitelji in prijatelji Alma Mater.

Staranje prebivalstva predstavlja številne izzive za sodobno družbo. Delež starejših ljudi zaradi urejenega zdravstvenega varstva, prehrane in višjega standarda iz leta v leto narašča, kar pomeni, da narašča tudi delež ljudi, ki postajajo odvisni od okolice, čeprav želijo čim dlje ohranjati samostojnost in neodvisnost. Priložnost, da starejši ostanejo aktivni tudi v tretjem ali četrtem življenjskem obdobju je ključ do soočenja z izzivi staranja.  

Zato Alumni klub Alma Mater v četrtek, 7. 6. 2018,  ob 17. uri v prostorih Alma Mater na Slovenski ulici 17 v Mariboru, organizira strokovno srečanje na temo Interdisciplinarni pristop k aktivnemu in kvalitetnemu staranju. “Poslušali bomo predavanje prof. dr. Rada Pišota, direktorja Znanstveno - raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, ustanovitelja Inštituta za kineziološke raziskave in predsednika organizacijskega odbora mednarodnih konferenenc, ki nastopa tudi kot vodja številnih nacionalnih (Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju) in mednarodnih projektov (Physical activity and nutrition for great aging) ter kot redni profesor poučuje predmete s področja motorike in teorije športa z didaktiko. Področja njegovega dela so motorično učenje, telesni razvoj človeka in staranje. Poslušali bomo tudi predstavitev projekta "Celostna obravnava starostnika po odpustu iz kliničnega okolja" in projekta "Aktivna vadba skozi starost v plesu" ter predstavitev raziskav in člankov ("Vsebnost vitamina D v telesu kot motivacijski dejavnik za aktivnost starejših") na dano temo, kar nam bodo predstavili diplomanti Alma Mater,” je pojasnila Špela Bobek, v.d. predsednica Alumni kluba Alma Mater.

Zaradi lažje organizacije je prisotnost potrebno potrditi na povezavi: https://www.1ka.si/a/172654

Vljudno vabljeni!