Alumni klub z novim predsednikom


Nov predsednik Alumni kluba Alma Mater je postal Dorian Hojnik, diplomant fizioterapije.

Upravni odbor Alma Mater je na predlog Sveta Alumni kluba Alma Mater potrdil za mandatno dobo dveh let novega predsednika, in sicer je to postal Dorian Hojnik. »Vizijo Alumni kluba vidim predvsem v vzpostaviti dinamične skupnosti, ki gradi pripadnost diplomantov do fakultete in medsebojni povezanosti. Usmerjena je v informiranje, vključevanje, razvoj za svoje člane in kakovost fakultete. Želim, da klub spodbuja člane k pozitivnim spremembam v družbi ter omogoča osebno in strokovno rast diplomantov. Moč združevanja idej in znanja je lahko povod za nove perspektivne priložnosti,« je ob izvolitvi poudaril Hojnik. Hojnik je nasledil dosedanjo vršilko dolžnosti predsednice Alumni kluba Alma Mater Špelo Bobek.