AMEU-ECM z listino za novo Erasmus obdobje


Evropska komisija je Alma Mater Europaea – ECM podelila Erasmus listino tudi v novem Erasmus obdobju, ki bo potekalo med letoma 2014 in 2020.

Študenti AMEU - ECM se bodo tako lahko podali na izmenjavo na eno od partnerskih institucij, s katerimi ima AMEU - ECM sklenjeno pogodbo o sodelovanju, v tujini pa bodo lahko opravljali tudi študijsko prakso.

Naj spomnimo, da se k sodelovanju v Erasmus mobilnosti lahko prijavijo vsi študenti, ki so vpisani najmanj v drugi letnik študija, imajo status študenta in nimajo odprtih obveznosti do AMEU - ECM. Rok za prijavo na izmenjavo je 31. oktober 2014.

Dokumenti