AMEU sodelovala na posvetovanju smartdoc by media.doc 2014 – pametno upravljanje z dokumenti


Društvo Media.doc je v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije, Ministrstvom za notranje zadeve, Katedro za arhivistiko in dokumentologijo Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor ter pokrovitelji v sredo, 24. 09. 2014 organiziralo že 23. strokovno posvetovanje smartdoc by media.doc 2014 – pametno upravljanje z dokumenti.

Na posvetu so s svojimi prispevki sodelovali tudi člani Katedre za arhivistiko in dokumentologijo AMEU – ECM, in sicer predstojnik katedre dr. Peter Pavel Klasinc in trije študenti, ki so na tem posvetu sodelovali prvič.

Predstojnik Katedre za arhivistiko in dokumentologijo dr. Peter Pavel Klasinc je vodil panel na temo »Poslovanje z arhivskim in dokumentarnim gradivom« ter predstavil temo »Poslovanje z arhivskim in dokumentarnim gradivom« (o arhivistih, delovanju arhiva pri ustvarjalcih ipd). Študentka Vanja Pfajfar je predstavila prispevek z naslovom »Delo v čitalnici in z uporabniki v Arhivu RS«, študent Blaž Habjanič je predstavil »Arhivsko ureditev na Bavarskem«, študentka Mojca Kosi pa je v svojem prispevku izpostavila problem dostopa do dokumentov za invalide.